Zaken

Maverick staat Parnassia Groep bij in procedure over redelijkheid tarieven jeugdhulp

Tim Raats en Martijn van de Hel assisteren Parnassia bij procedure waarin de rechter inkopende gemeentes opdraagt de tarieven voor jeugdhulp te heroverwegen  Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Veolia bij ACM-melding Van Scherpenzeel

Bas Braeken en Mattijs Bosch hebben Veolia bijgestaan bij de verkrijging van uitsluitende zeggenschap over Van Scherpenzeel.  Lees meer >

Maverick Advocaten verkrijgt EU-goedkeuring voor Eneco en Renault

Bas Braeken, Mattijs Bosch en Jade Versteeg assisteren Eneco en Renault bij EU-melding.  Lees meer >

Maverick Advocaten procedeert bij CBb en NZa over tariefbeschikkingen huisartsenzorg

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg staan de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen bij in beroepsprocedure bij het CBb en in bezwaarprocedure bij de NZa.  Lees meer >

Maverick Advocaten reageert op consultatie Regeling Zorginkoop

Maverick Advocaten heeft namens brancheverenigingen een reactie geleverd op de consultatie van de nadere regel Transparantie Zorginkoopproces Zvw.  Lees meer >

Maverick Advocaten procedeert tegen kartelboete ACM tractiebatterijen

Martijn van de Hel procedeert namens een importeur van accu’s voor vorkheftrucks tegen een boete van ACM voor verboden prijsafspraken.   Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt goedkeuring joint venture jeugdzorg

Joris Ruigewaard en Martijn van de Hel hebben drie zorginstellingen begeleid bij de verkrijging van goedkeuring van de NZa en de ACM voor de oprichting van een joint venture op het gebied van jeugdzorg.  Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Waterland bij ACM-melding P4People

Martijn van de Hel en Mattijs Bosch hebben Waterland bijgestaan bij de verkrijging van uitsluitende zeggenschap over P4People.  Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt SPIE Nederland bij ACM melding

Martijn van de Hel en Tim Raats hebben SPIE Nederland bijgestaan bij de verkrijging van goedkeuring van ACM voor de overname van Ziut.   Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt P4People bij ACM-melding

Martijn van de Hel en Mattijs Bosch hebben P4People bijgestaan bij de verkrijging van uitsluitende zeggenschap over Temployment Participaties door P4People.  Lees meer >

Maverick Advocaten en Banning winnen beroepsprocedures executieveilingen

Martijn van de Hel en Silvia Vinken hebben circa 50 handelaren in executiewoningen succesvol bijgestaan in de hoger beroepsprocedures tegen boetes van ACM.  Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt goedkeuring fusie Stichting SHDH en Stichting Amie Ouderenzorg

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg hebben ouderenzorginstellingen Stichting SHDH en Stichting Amie Ouderenzorg succesvol begeleid in een procedure bij de NZa en ACM.  Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt goedkeuring fusie Parnassia Groep en Stichting Antes

Martijn van de Hel, Jos Gielen en Joris Ruigewaard hebben GGZ-instellingen Parnassia Groep en Stichting Antes bijgestaan in de goedkeuringsprocedure van de ACM in het kader van hun fusie.   Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt InVivo bij ACM melding

Bas Braeken, Tim Raats en Jade Versteeg hebben InVivo bijgestaan bij de verkrijging van goedkeuring van ACM voor de overname van Baarsma Wine Group.  Lees meer >

Maverick Advocaten vertegenwoordigt Sandd bij Hof van Justitie

Bas Braeken en Marlies Koppenol vertegenwoordigen Sandd in een prejudiciële procedure bij het Hof van Justitie van de EU.  Lees meer >

Maverick Advocaten assisteert GGZ-instellingen bij goedkeuring overdracht crisisdienst

Martijn van de Hel en Joris Ruigewaard hebben geassisteerd bij de verkrijging van goedkeuring van de NZa en ACM voor de overdracht van een crisisdienst.  Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Waterland opnieuw bij ACM melding

Bas Braeken en Jade Versteeg hebben Waterland bijgestaan bij de verkrijging van goedkeuring van ACM voor de overname van Nuts Groep.  Lees meer >

Maverick Advocaten stond EIA bij inzake verbod fusie Deutsche Börse en London Stock Exchange

Diederik Schrijvershof en Mattijs Bosch stonden European Investors Association (EIA) bij ten aanzien van de voorgenomen fusie van Deutsche Börse en London Stock Exchange.  Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Zorg van de Zaak bij overname Winnock en Ra-Medical

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg begeleidden Zorg van de Zaak bij de verkoop door Achmea van Winnock B.V. en Winnock Zorg B.V. aan Zorg van de Zaak.  Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt ACTA* bij ACM-melding

Bas Braeken en Marianne Meijssen hebben ACTA* bijgestaan bij de verkrijging van zeggenschap over CoMore B.V.  Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Gimv bij verwerving minderheidsbelang in Equipe Zorgbedrijven

Diederik Schrijvershof en Charlotte Eijberts hebben Gimv bijgestaan bij de verwerving van een minderheidsbelang in Equipe Zorgbedrijven.  Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt fusie Parnassia Groep en Stichting Antes

Martijn van de Hel en Jos Gielen begeleiden de voorgenomen fusie tussen GGZ-aanbieders Parnassia Groepen Stichting Antes.   Lees meer >

Maverick Advocaten succesvol bij CBb voor Syntus

Diederik Schrijvershof stond Syntus samen met Antoine Broesterhuizen van Infense Advocaten met succes bij in de CBb-procedure die Connexxion had aangespannen inzake het busvervoer in de provincie Utrecht.  Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt SPIE bij ACM-melding Alewijnse

Martijn van de Hel en Jos Gielen hebben SPIE Nederland bijgestaan bij de melding van de overname van (onderdelen van) Alewijnse bij de ACM  Lees meer >

Maverick Advocaten wint kort geding voor Canal+

Bas Braeken en Marlies Koppenol hebben Canal+ met succes vertegenwoordigd in een kort geding procedure voor de rechtbank in Amsterdam.  Lees meer >

Maverick Advocaten succesvol bij CBb voor huisartsen

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg hebben VPH en LHV succesvol bijgestaan in hun beroepsprocedure bij het CBb ten aanzien van de tariefbeschikkingen huisartsenzorg van de NZa.   Lees meer >

Maverick Advocaten succesvol voor zorgaanbieders bij handhaving door NZa  

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg hebben NVOS-Orthobanda en leden van deze branchevereniging voor orthopedische hulpmiddelen bijgestaan bij hun succesvolle verzoek om handhaving van de Regeling zorginkoop bij de NZa.   Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Waterland bij ACM-melding

Martijn van de Hel en Joris Ruigewaard hebben Waterland bijgestaan bij de verkrijging van zeggenschap over Scholt Energy Control uit Valkenswaard. De transactie is op 3 oktober jl. goedgekeurd door Autoriteit Consument en Markt.  Lees meer >

Maverick Advocaten vertegenwoordigt Sandd

Bas Braeken en Marlies Koppenol vertegenwoordigen Sandd, het op één na grootste postbedrijf in Nederland, in diverse post- en mededingingsrechtelijke procedures bij de Autoriteit Consument & Markt.  Lees meer >

Maverick Advocaten staat EIA bij inzake fusie Deutsche Börse en London Stock Exchange

Diederik Schrijvershof staat European Investors Association (“EIA”) bij ten aanzien van de fusie van Deutsche Börse en London Stock Exchange.  Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt NIBC en FinCo Fuel Holding bij ACM-melding

Bas Braeken en Jos Gielen hebben NIBC en FinCo Fuel Holding bijgestaan bij de verkrijging van gezamenlijke zeggenschap over FinCo Fuel Benelux.  Lees meer >

Maverick Advocaten betrokken bij tweede fase fusie-onderzoek ACM

Bas Braeken en Jos Gielen staan Vriesia, een onafhankelijke groothandel in zelfzorggeneesmiddelen en drogisterij-artikelen, bij als derde partij in het tweede-faseonderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) naar aanleiding van het voornemen van Holland Pharma om FACO over te nemen.  Lees meer >

Maverick Advocaten procedeert namens VPH en LHV bij CBb

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg staan VPH en LHV bij in de beroepsprocedure bij het CBb tegen de NZa tariefbeschikkingen huisartsenzorg 2015 en 2016.  Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt koel- en vrieshuis in kartelprocedure ACM

Een team van Maverick Advocaten onder leiding van Martijn van de Hel assisteert een koel- en vrieshuis in de procedure bij ACM wegens vermeende kartelvorming.  Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt overname Victas door Arkin

Diederik Schrijvershof en Jos Gielen begeleiden de overname van Stichting Victas door Stichting Arkin.  Lees meer >

Maverick Advocaten wint een procedure over ACM-boete executiehandel

Martijn van de Hel heeft een bedrijf succesvol bijgestaan in de beroepsprocedure bij de rechtbank Rotterdam tegen de boete van ACM vanwege betrokkenheid bij vermeende samenspanning bij executieveilingen.  Lees meer >

Maverick Advocaten vertegenwoordigt T-Mobile in zitting bij Hof van Justitie

Bas Braeken en Charlotte Eijberts vertegenwoordigen vandaag T-Mobile in een zitting bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.  Lees meer >

Maverick Advocaten staat British Airways bij in kartelschadeprocedure

Martijn van de Hel en Charlotte Eijberts staan British Airways bij in een vrijwaringszaak in het kader van een schadeprocedure naar aanleiding van het vermeende luchtvrachtkartel.  Lees meer >

Maverick Advocaten verkrijgt EU-goedkeuring voor Panalpina

Bas Braeken en Marlies Koppenol hebben Panalpina Welttransport (Holding) AG bijgestaan bij de Europese melding van de overname van een meerderheid van de aandelen van Flower Retail in Airflo. Op 11 januari jl. heeft de Europese Commissie deze transactie goedgekeurd.  Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt fusie ouderenzorgaanbieders en fusie revalidatie-instellingen

Diederik Schrijvershof en Marlies Koppenol hebben Stichting Vivium Zorggroep bijgestaan bij de juridische fusie met Stichting PuurZuid. Daarnaast heeft Diederik Schrijvershof met Charlotte Eijberts Stichting Revalidatie Medisch Centrum Groot Klimmendaal bijgestaan bij de juridische fusie met Stichting ViaReva.  Lees meer >

Maverick Advocaten en Banning staan executiehandelaren bij in beroepsprocedures ACM boetes

Maverick Advocaten (Martijn van de Hel) en Banning N.V. (Silvia Vinken) staan 55 handelaren in executiewoningen bij in de beroep- en hoger beroepsprocedures bij de rechtbank Rotterdam en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.  Lees meer >

Maverick Advocaten staat Fapricela bij in kartelschadeprocedure

Bas Braeken leidt het team dat het Portugese Fapricela bijstaat in een follow-on kartelschadeclaimprocedure naar aanleiding van het vermeende spanstaal-kartel.  Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Hametha en Markeur bij ACM-melding

Bas Braeken en Jos Gielen hebben De Haan (onderdeel van Hametha) en de Markeur Groep bijgestaan bij de melding van de overname door Tankstation Beheer van Multi Energy bij ACM.   Lees meer >

Unilever kiest voor Maverick Advocaten

Maverick Advocaten is verheugd mee te kunnen delen dat Unilever ons kantoor heeft geselecteerd voor haar advocatenpanel in de Benelux op het gebied van het mededingingsrecht.  Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt SPIE bij ACM-melding Numac Groep

Martijn van de Hel en Charlotte Eijberts hebben SPIE Nederland bijgestaan bij de melding van de overname van Numac Groep bij de Autoriteit Consument & Markt.  Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt NZa-goedkeuring verschillende GGZ fusies

Een team van Maverick Advocaten, onder leiding van Martijn van de Hel, heeft voor verschillende fusies van GGZ-instellingen de goedkeuringsprocedures bij de Nederlandse Zorgautoriteit begeleid.  Lees meer >

Maverick Advocaten behaalt succes voor T-Mobile

Maverick Advocaten heeft T-Mobile met succes verdedigd tegen een claim van UPC van meer dan € 16 miljoen.  Lees meer >

Maverick Advocaten helpt ING Participaties en Finco Fuel bij ACM-meldingen

Bas Braeken en Jos Gielen hebben ING Corporate Investment Participaties en Finco Fuel bijgestaan bij ACM-meldingen.  Lees meer >

Maverick Advocaten adviseert ministerie over binnenvaart

Maverick Advocaten heeft met STC-Nestra voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu een rapport geschreven over versterking van de marktstructuur in de binnenvaart. De minister heeft de sector opgeroepen de adviezen uit het rapport over te nemen en meer samenwerkingsverbanden te zoeken.  Lees meer >

Maverick Advocaten staat Stern bij

Bas Braeken heeft Stern bijgestaan bij de overname van bepaalde activa van Koops Furness.  Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt goedkeuring NZa joint venture forensische psychiatrie

Maverick Advocaten heeft Parnassia Groep, Altrecht en De Kijvelanden geassisteerd bij de verkrijging van goedkeuring van de NZa voor een joint venture.  Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Ageviewers bij studie weren leeftijdcontrolesysteem

Martijn van de Hel assisteert Ageviewers bij een studie van de ACM naar het weren van het product van Ageviewers door een branchevereniging in de supermarktbranche.  Lees meer >

Maverick Advocaten staat verkooporganisatie bij

Bas Braeken heeft een gezamenlijke verkooporganisatie in de mediasector actief bijgestaan bij de mededingingsrechtelijke aspecten van de samenwerking tussen enkele partijen.  Lees meer >

Maverick Advocaten verkrijgt goedkeuring ACM joint venture forensische psychiatrie

Maverick Advocaten heeft Parnassia Groep, Altrecht en De Kijvelanden geassisteerd bij de verkrijging van goedkeuring van de ACM voor een joint venture.  Lees meer >

Maverick Advocaten geselecteerd voor panel T-Mobile

T-Mobile Netherlands B.V. heeft Maverick Advocaten geselecteerd voor haar advocatenpanel voor de onderdelen mededinging en regulering.  Lees meer >

Maverick Advocaten adviseert De Zorgmakelaar Farmacie

Het team van Maverick Advocaten, onder leiding van Diederik Schrijvershof, adviseert de Zorgmakelaar Farmacie die voor 700 apotheken actief is.  Lees meer >

Maverick Advocaten assisteert zorgaanbieders met zorgspecifieke fusietoets

Maverick Advocaten heeft  met succes diverse zorgaanbieders bijgestaan in het kader van de zorgspecifieke fusietoets die de NZa sinds 1 januari 2014 verricht.  Lees meer >

Maverick Advocaten betrokken bij overname Stern

Maverick Advocaten heeft automotive bedrijf Stern geadviseerd.  Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt fusie ouderenzorg

Maverick Advocaten heeft de goedkeuringsprocedure bij de ACM voor de fusie tussen Warande en Antroz begeleid.  Lees meer >

Maverick Advocaten betrokken bij overname Slotervaartziekenhuis

Maverick Advocaten heeft MC Zuiderzee B.V. geadviseerd bij de overname van het Slotervaartziekenhuis.  Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt met succes Alliantie Basis GGZ

Maverick Advocaten heeft de goedkeuringsprocedure bij de ACM voor de oprichting van de joint venture op het gebied van geestelijke gezondheidszorg tussen Arkin, GGZ inGeest en SAG succesvol begeleid.  Lees meer >

Maverick Advocaten verkrijgt goedkeuring overnames Esso-tankstations

Maverick Advocaten begeleidt exploitanten benzinestations bij ACM-melding overnames.  Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt fusie Parnassia en Reakt Groep

Maverick Advocaten heeft Parnassia en Reakt geassisteerd bij de verkrijging van goedkeuring door de ACM.  Lees meer >

Maverick Advocaten vertegenwoordigt T-Mobile in procedure MTA-regulering

Maverick Advocaten assisteert T-Mobile Netherlands B.V. (“T-Mobile”) in haar beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (“CBb”) tegen de vaststelling van haar MTA-tarieven.  Lees meer >