Zaken

Maverick Advocaten succesvol bij optreden tegen misbruik inkoopmacht VGZ

VGZ krijgt een ton boete van de NZa vanwege herhaalde schending NZa regeling zorginkoop. Lees meer >

Maverick Advocaten procedeert tegen voorgenomen gunning hoofdrailnet aan NS

Diederik Schrijvershof, Leyla Bozkurt en Annabel Kingma staan Federatie van Mobiliteitsbedrijven in Nederland (FMN) en leden van FMN bij in een kort geding tegen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Value Enhancement Partners bij overname Eqin

Martijn van de Hel en Ramesh Kaushik begeleiden Value Enhancement Partners bij goedkeuring ACM. Lees meer >

Maverick Advocaten verkrijgt voor fusie Omring en Vrijwaard in tweede fase goedkeuring van ACM

Stichting Omring en Stichting Vrijwaard ontvingen voorwaardelijke goedkeuring van ACM voor hun fusie. Lees meer >

Maverick Advocaten succesvol met remedies bij ‘Mobility as a Service’ samenwerking NS GVB HTM en RET

Diederik Schrijvershof stond met succes meerdere OV-bedrijven bij ten aanzien van de vorming van een joint venture door vier andere OV-aanbieders. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt aanbestedingsprocedure met innovatieve oplossingen Sterke Lekdijk

Leyla Bozkurt levert een succesvolle bijdrage aan de aanbestedingsprocedure van het innovatiepartnerschap voor het project Sterke Lekdijk. Lees meer >

Maverick Advocaten procedeert namens de Nederlandse ggz en ggz-aanbieders tegen ontoereikende Wlz-tarieven

Diederik Schrijvershof, Leyla Bozkurt en Jeanne Plettenburg staan de Nederlandse ggz en achttien ggz-aanbieders bij in kort geding tegen vijf zorgkantoren inzake te lage Wlz-tarieven. Lees meer >

Maverick Advocaten adviseert de Nederlandse ggz over continuïteitsbijdrage aan GGZ-aanbieders

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg hebben de Nederlandse ggz geadviseerd inzake de continuïteitsbijdrage-regeling van Zorgverzekeraars Nederland. Lees meer >

Maverick Advocaten staat verhuurder bij in geschil met Hudson’s Bay over vermeende kartelvorming

Maverick staat verhuurder van winkelpanden bij in een voorlopig getuigenverhoor geïnitieerd door warenhuis Hudson’s Bay Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Erasmus MC en IJsselland Ziekenhuis bij goedkeuringstraject ACM

Martijn van de Hel en Ramesh Kaushik assisteren ziekenhuizen in regio Rijnmond bij verkrijging goedkeuring ACM voor concentratie. Lees meer >

Maverick Advocaten staat Parnassia Groep en Curium LUMC met succes bij in hoger beroep tarieven jeugdhulp

Martijn van de Hel, Leyla Bozkurt en Wouter Jans assisteren twee jeugdzorgaanbieders in het hoger beroep van de gemeenten over tarieven voor jeugdhulp in de regio Den Haag. Lees meer >

Maverick Advocaten assisteert GFH bij COVID-19 crisisregeling land- en tuinbouwondernemers

Diederik Schrijvershof en Wouter Jans assisteerden GroentenFruit Huis aangaande de COVID-19 crisisregeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers. Lees meer >

Maverick Advocaten in beroep bij Gerecht tegen afwijzing staatssteunklacht investeringsfonds DVI

Martijn van de Hel en Réshmi Rampersad hebben namens MKB Multifunds beroep ingesteld tegen het besluit van de Europese Commissie waarin de klacht over staatssteun voor het Dutch Venture Initiative is afgewezen. Lees meer >

Maverick Advocaten succesvol voor GGZ-aanbieders bij verkrijgen van kostendekkende vergoeding acute GGZ

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg hebben verschillende GGZ-aanbieders bijgestaan bij het verkrijgen van een kostendekkende vergoeding bij de inkoop van acute GGZ. Lees meer >

Maverick Advocaten succesvol voor zorgaanbieders bij ACM

Diederik Schrijvershof en Annabel Kingma hebben Stichting Ons Tweede Thuis succesvol begeleid bij het verkrijgen goedkeuring bij de ACM voor zeggenschap over activiteiten van Nieuw Amstelrade. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt NIBE bij overname Nathan

Martijn van de Hel en Annabel Kingma hebben NIBE (ait-deutschland) geassisteerd bij het verkrijgen van goedkeuring van ACM voor de overname van Nathan. Lees meer >

Maverick Advocaten assisteert Tony's Chocolonely bij deelneming Jamjar en Verlinvest

Martijn van de Hel en Ramesh Kaushik hebben Tony's Chocolonely begeleid bij de verkrijging van goedkeuring van de ACM voor de deelneming van JamJar en Verlinvest. Lees meer >

Maverick Advocaten assisteert bij compliance van datingsites met het consumentenrecht

Martijn van de Hel heeft een aanbieder van datingssites begeleid bij de naleving van de consumentenregels in het kader van een toezeggingsbesluit van de ACM. Lees meer >

Maverick Advocaten assisteerde marktpartijen bij Google en Facebook-onderzoeken Europese Commissie

Diederik Schrijvershof, Ramesh Kaushik en Wouter Jans begeleidden marktpartijen aangaande onderzoek van de Europese Commissie naar de advertentiediensten van Google respectievelijk Facebook. Lees meer >

Maverick Advocaten staat energieleverancier bij in onderzoek ACM

Martijn van de Hel en Réshmi Rampersad assisteren een energieleverancier in een onderzoek van de ACM naar een mogelijke overtreding van de consumentenregels. Lees meer >

Maverick Advocaten wint voor forensische zorgaanbieders kort geding tegen de Staat

Een team van Maverick Advocaten heeft acht aanbieders van forensische zorg succesvol bijgestaan in een kort geding tegen de Dienst Justitiële Inrichtingen, onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Lees meer >

Maverick Advocaten verzoekt NZa op te treden tegen VGZ vanwege misleiding VGZ verzekerden en schendingen regeling zorginkoop

Diederik Schrijvershof, Joris Ruigewaard en Jeanne Plettenburg dienden namens een branchevereniging van zorgaanbieders handhavingsverzoeken in bij de NZa. Lees meer >

Maverick Advocaten procedeert tegen NZa-tariefbeschikkingen GGZ en forensische zorg

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg helpen zorgaanbieders bij bezwaarprocedure tegen tariefbeschikkingen van de NZa. Lees meer >

Maverick Advocaten assisteerde sleepbedrijf PTA in kartelonderzoek ACM

Martijn van de Hel heeft de joint venture van sleepbedrijven Svitzer en Iskes begeleid in een onderzoek van ACM naar mogelijke schending van de mededingingsregels. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Van Loon Group bij overname Verhey

Martijn van de Hel en Wouter Jans hebben Van Loon Group geassisteerd bij het verkrijgen van goedkeuring van ACM voor de overname van Verhey. Lees meer >

Maverick Advocaten assisteert SRK Rechtsbijstand bij nieuwe juridisch dienstverlener BrandMR

Martijn van de Hel en Ramesh Kaushik begeleiden SRK bij ACM over nieuwe juridische dienstverlener BrandMR. Lees meer >

Maverick Advocaten treedt op voor GGZ Nederland inzake schending regels bij zorginkoop door zorgverzekeraars

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg hebben namens GGZ Nederland een handhavingsverzoek bij de NZa ingediend inzake een schending van de Regeling zorginkoop door zorgverzekeraars. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Elba International bij ACM voor overname MG Holding

Diederik Schrijvershof en Réshmi Rampersad hebben Elba International geassisteerd bij de verkrijging van goedkeuring van ACM voor de overname van MG Holding. Lees meer >

Maverick Advocaten succesvol bij oplossing gedwongen patiëntenstop GGNet en handhaving zorgplicht Zilveren Kruis

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg adviseren GGNet bij handhaving zorgplicht Zilveren Kruis bij te laag (omzet)plafond. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Qualium Investment bij overname Acolad Group

Martijn van de Hel heeft een Franse investeringsmaatschappij geassisteerd bij de verkrijging van goedkeuring van ACM voor een overname van een internationaal vertaalbureau. Maverick werkte samen met een team van het Amerikaanse kantoor Mayer Brown. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Edham en Scheybeeck bij ACM voor transactie Montapacking Holding

Diederik Schrijvershof en Réshmi Rampersad hebben Edham en Scheybeeck succesvol bijgestaan bij het verkrijgen van goedkeuring voor de overname van Montapacking. Lees meer >

Maverick Advocaten assisteerde marktpartij bij Facebook-onderzoek Europese Commissie

Diederik Schrijvershof en Wouter Jans begeleiden marktpartij aangaande het onderzoek van de Europese Commissie naar de advertentiediensten van Facebook. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Omring en Vrijwaard bij tweede faseonderzoek ACM naar fusie

Diederik Schrijvershof en Wouter Jans begeleiden Stichting Omring en Stichting Vrijwaard bij het verkrijgen van goedkeuring van de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) in tweede fase voor hun voorgenomen fusie. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Waterland bij overname Loetje

Martijn van de Hel heeft Waterland geassisteerd bij de verkrijging van goedkeuring van ACM voor de overname van restaurantketen Loetje. Lees meer >

NZa waarschuwt wederom zorgverzekeraar voor schending dwingende NZa regels zorginkoop en zegt strenger op te treden

Zorg en Zekerheid krijgt formele waarschuwing wegens schending van de NZa Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt TSN bij tweede faseonderzoek ACM naar toetreding tot Espria

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg begeleiden TSN bij de vergunningsaanvraag bij ACM om toe te kunnen treden tot Espria. Lees meer >

Maverick Advocaten staat met succes Parnassia Groep en Curium LUMC bij in kort geding tegen tarieven jeugdhulp

Martijn van de Hel en Wouter Jans hebben Parnassia Groep en Curium bijgestaan in een kort geding tegen de regio Den Haag over te lage tarieven voor jeugdhulp. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt datingssites bij beëindiging onderzoek ACM

Martijn van de Hel heeft een aanbieder van datingssites geassisteerd bij de verkrijging van een toezeggingsbesluit van de ACM. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Zorg van de Zaak en Novadic-Kentron naar goedkeuring NZa en ACM

Diederik Schrijvershof en Ramesh Kaushik hebben Zorg van de Zaak en Novadic-Kentron succesvol begeleid bij het verkrijgen van goedkeuring van de NZa en ACM. Lees meer >

Maverick Advocaten succesvol bij remedies overname Sanoma-Iddink

Diederik Schrijvershof en Jade Versteeg stonden met succes een derde belanghebbende bij in het (tweede fase) onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt naar de overname van Iddink Group door Sanoma Learning. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt De Stiho Groep bij overname Bouwcenter Filippo

Martijn van de Hel en Ramesh Kaushik hebben De Stiho Groep succesvol bijgestaan bij het verkrijgen van goedkeuring voor de overname van Bouwcenter Filippo. Lees meer >

Maverick Advocaten wint kort geding tegen ACM voor huurbemiddelaar

Rechtbank oordeelt dat ACM in strijd met verbod willekeur handelt en daarmee level playing field verstoort. Lees meer >

Maverick Advocaten succesvol bij aanpak misbruik inkoopmacht zorgverzekeraars: NZa waarschuwt verzekeraars

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg behalen succes voor branchevereniging NVOS-Orthobanda met diverse handhavingsverzoeken bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Lees meer >

Maverick Advocaten wint voor Midac bij rechtbank

Martijn van de Hel heeft Midac succesvol bijgestaan in de beroepsprocedure tegen de boete van ACM voor vermeende deelname aan een kartel op het gebied van tractiebatterijen. Lees meer >

Maverick Advocaten assisteert TSN bij toetreding tot Espria

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg begeleiden TSN bij het verkrijgen van goedkeuring van de NZa en ACM voor toetreding tot Stichting Espria. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt OLVG bij goedkeuring ACM en NZa voor MC Slotervaart

Martijn van de Hel en Ramesh Kaushik hebben OLVG succesvol ondersteund bij de goedkeuring van ACM en de NZa t.a.v. de overgenomen zorg van het failliete MC Slotervaart. Lees meer >

Maverick Advocaten staat zorgaanbieder bij in NZa AMM-onderzoek

Diederik Schrijvershof staat een zorgaanbieder bij die te maken heeft met een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar vermeende aanmerkelijke marktmacht (AMM). Lees meer >

Maverick Advocaten staat onderneming in de incassobranche met succes bij tijdens onderzoek ACM

Martijn van de Hel en Marianne Meijssen vertegenwoordigden met succes een onderneming tijdens onderzoek van ACM naar naleving van het consumentenrecht in de incassobranche. Lees meer >

Maverick Advocaten boekt overwinning voor CoolCat

Martijn van de Hel en Marianne Meijssen hebben CoolCat met succes bijgestaan in de beroepsprocedure tegen een boete die de ACM CoolCat had opgelegd voor een inbreuk van het consumentenrecht. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Infosys en Stater bij goedkeuring ACM

Maverick Advocaten heeft IT-multinational Infosys bijgestaan bij goedkeuring ACM voor verwerven van aandelen in Stater. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Erasmus MC en LUMC bij goedkeuring joint venture

Martijn van de Hel en Ramesh Kaushik hebben Erasmus MC en LUMC succesvol begeleid bij het verkrijgen van goedkeuring van de NZa en ACM voor de uitbreiding van joint venture GenomeScan. Lees meer >

Maverick Advocaten assisteert Zorggroep Elde en Maasduinen bij fusie

Diederik Schrijvershof en Wouter Jans begeleiden Stichting Zorggroep Elde en Stichting Maasduinen bij het verkrijgen van goedkeuring van de NZa en ACM voor hun fusie. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Omring en Vrijwaard bij fusie

Diederik Schrijvershof, Wouter Jans en Jeanne Plettenburg begeleiden Stichting Omring en Stichting Vrijwaard bij het verkrijgen van goedkeuring van de NZa en ACM voor hun bestuurlijke fusie. Lees meer >

Maverick Advocaten staat medisch specialisten bij tijdens kartelonderzoek ACM

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg hebben een groep medisch specialisten bijgestaan tijdens een onderzoek van ACM. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Van Loon Group bij overname Enkco

Een team van Maverick Advocaten heeft Van Loon Group succesvol bijgestaan bij het verkrijgen van goedkeuring van de ACM voor de overname van activa en passiva van Enkco. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Sandd bij ACM bij overname PostNL

Maverick Advocaten vertegenwoordigt Sandd bij overname door PostNL. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt huizenhandelaren bij schadeclaim tegen ACM

Martijn van de Hel en Silvia Vinken (Banning N.V.) assisteren executiehandelaren bij schadeclaims tegen de ACM als gevolg van de onrechtmatig opgelegde boetes. Lees meer >

Maverick Advocaten assisteert OLVG bij overname afdeling Geriatrie van MC Slotervaart

Martijn van de Hel en Ramesh Kaushik hebben ziekenhuis OLVG succesvol geassisteerd bij de overname van de afdeling Geriatrie van MC Slotervaart. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt ADG Dienstengroep bij overname In Person

Martijn van de Hel heeft ADG Dienstengroep bijgestaan bij het verkrijgen van goedkeuring van ACM voor de overname van In Person. Gezamenlijk vormen zij de vierde speler op de uitzendmarkt. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Equipe Zorgbedrijven bij overname zorg van MC Slotervaart

Diederik Schrijvershof en Ramesh Kaushik hebben Equipe Zorgbedrijven bijgestaan met de overname van de orthopedische zorg van MC Slotervaart. Lees meer >

Maverick Advocaten succesvol met drie handhavingsverzoeken bij NZa

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg dienden voor zorgaanbieders en hun branchevereniging bij de Nederlandse Zorgautoriteit met succes drie handhavingsverzoeken in over schendingen van dwingende regels door drie zorgverzekeraars. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Business Lease Nederland en Terberg Leasing bij goedkeuring joint venture

Martijn van de Hel en Wouter Jans hebben Terberg Leasing en Business Lease Nederland bijgestaan bij het verkrijgen van goedkeuring van de ACM voor de oprichting van een joint venture op het gebied van autoleasing. Lees meer >

Maverick Advocaten voorkomt boete NZa voor zorgaanbieder

Een team van Maverick Advocaten onder leiding van Diederik Schrijvershof wist de NZa te overtuigen af te zien van het opleggen van een bestuurlijke boete aan een zorgaanbieder. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt KH Chemicals bij transactie met Ravago Group

Diederik Schrijvershof en Ramesh Kaushik ondersteunen KH Chemicals bij het verkrijgen van goedkeuring van diverse mededingingsautoriteiten voor de transactie van KH Chemicals met Ravago Group. Lees meer >

Maverick Advocaten vertegenwoordigt schaatsers en EU Athletes in ISU-zaak bij Gerecht EU

Maverick Advocaten staan Niels Kerstholt, Mark Tuitert en EU Athletes bij in de procedure bij het Gerecht. Lees meer >

Maverick Advocaten staat EBS met succes bij in kort geding Connexxion bij CBb tegen gunning concessie busvervoer

Martijn van de Hel en Tim Raats hebben EBS met succes bijgestaan in de afwijzing van het verzoek van Connexxion om een voorlopige voorziening bij het CBb tegen de gunning van de concessie voor busvervoer Haaglanden. Lees meer >

Maverick Advocaten verdedigt H&S in hoger beroep ACM tegen vernietiging kartelboete koelvrieshuizen

Martijn van de Hel en Jade Versteeg staan H&S bij in de hoger beroepsprocedure van ACM tegen de vernietiging door de rechtbank van de boete die ACM eerder heeft opgelegd voor een vermeende inbreuk op het kartelverbod. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Naviva Kraamzorg bij diverse overnames

Diederik Schrijvershof, Tim Raats en Jeanne Plettenburg hebben Naviva Kraamzorg, onderdeel van Zorg van de Zaak, begeleid bij meerdere transacties in de kraamzorg. Lees meer >

Maverick Advocaten adviseert Coöperatie De Mosselcompagnie

Diederik Schrijvershof en Ramesh Kaushik hebben de Coöperatie De Mosselcompagnie voorzien van mededingingsrechtelijk advies. De Coöperatie De Mosselcompagnie is de grootste coöperatie van onafhankelijke mosselkwekers. Lees meer >

Maverick Advocaten succesvol bij aanpak inkoopmacht zorgverzekeraars

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg dienden met succes een handhavingsverzoek in bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) namens een branchevereniging van zorgaanbieders. Het verzoek volgde op het feit dat de verzekeraar deze zomer de NZa Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw schond. Lees meer >

Maverick Advocaten boekt succes voor Prijsvrij in civiele mededingingszaak tegen Thomas Cook

Maverick Advocaten heeft het online reisbedrijf Prijsvrij met succes ondersteund in een belangrijke civiele procedure tegen touroperator Thomas Cook Nederland. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt ABN AMRO Participaties bij overname De Jong Zuurmond

Diederik Schrijvershof en Jade Versteeg hebben ABN AMRO Participatie en Zuurmond beheer bijgestaan bij het verkrijgen van goedkeuring voor de overname van De Jong Zuurmond Groep en Kroeze Infra. Lees meer >

Maverick Advocaten reageert namens Multi Tank Card en MoveMove op ACM Advies regulering mobiliteitsdiensten

Het team van Maverick Advocaten heeft Multi Tank Card bijgestaan bij het naar voren brengen van diens zienswijze op het concept ACM Advies regulering van de OV-betaalmarkt. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt European Dental Group bij overname Excent Tandtechniek

Martijn van de Hel en Ramesh Kaushik hebben European Dental Group (“EDG”) succesvol begeleid bij het verkrijgen van goedkeuring voor de overname van Excent Tandtechniek. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Qurrent bij overname door Greenchoice

Diederik Schrijvershof en Tim Raats hebben Qurrent succesvol geassisteerd bij het verkrijgen van goedkeuring voor de overname door Greenchoice. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Waterland bij goedkeuring overname Debuut

Martijn van de Hel en Ramesh Kaushik hebben Waterland bijgestaan bij het verkrijgen van goedkeuring voor de overname van Debuut. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt HeadFirst bij ACM-melding

Maverick Advocaten heeft HeadFirst bijgestaan bij het verkrijgen van goedkeuring voor de overname van Myler. Lees meer >

Maverick Advocaten assisteert Parnassia bij goedkeuring overname dr. Leo Kannerhuis

Martijn van de Hel heeft GGZ-instelling Parnassia Groep bijgestaan bij het verkrijgen van goedkeuring van de NZa en ACM voor de overname van dr. Leo Kannerhuis, een GGZ-instelling gespecialiseerd in autisme. Lees meer >

Maverick Advocaten vertegenwoordigt Sandd bij CBb

Maverick Advocaten vertegenwoordigt Sandd in een zitting bij het CBb. Lees meer >

Maverick Advocaten staat modewebwinkel met succes bij tijdens beroep tegen ACM-boetebesluit

Rechtbank Rotterdam verlaagt de door ACM opgelegde boete wegens schending van het consumentenrecht. Lees meer >

Maverick Advocaten procedeert tegen kartelboete tractiebatterijen

Martijn van de Hel procedeert namens een importeur van accu’s voor vorkheftrucks tegen een boete van ACM voor verboden prijsafspraken. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Panalpina en Dutch Flower Group bij uitbreiding Joint Venture

Het team van Maverick Advocaten heeft Panalpina Welttransport (Holding) AG en Dutch Flower Group bijgestaan bij de uitbreiding van hun Joint Venture Airflo. Lees meer >

Maverick Advocaten procedeert bij CBb over tariefbeschikking huisartsenzorg

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg stonden op 6 april jl. de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) bij in haar beroepsprocedure tegen de tariefbeschikking huisartsenzorg 2017. Lees meer >

Maverick Advocaten wint beroep tegen kartelboete ACM voor koelvrieshuizen

Martijn van de Hel staat H&S Coldstores succesvol bij in beroep tegen ACM-boete voor vermeend kartelgedrag. Lees meer >

Maverick Advocaten succesvol voor Fox Networks in bezwaarprocedure bij ACM

Het team van Maverick Advocaten heeft EMM, onderdeel van Fox Networks Group Netherlands, succesvol vertegenwoordigd in een bezwaarprocedure bij ACM. Lees meer >

Maverick Advocaten vertegenwoordigt Sandd in zitting bij Hof van Justitie

Maverick Advocaten vertegenwoordigt Sandd in een zitting op 11 april 2018 bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Lees meer >

Maverick Advocaten verzorgt melding bij Europese Commissie voor MRCE en Siemens

Diederik Schrijvershof, Joris Ruigewaard en Mattijs Bosch verzorgden de melding bij de Europese Commissie voor de oprichting van een joint venture van Mitsui Rail Capital Europe (MRCE) en Siemens. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Eneco bij goedkeuring overname E.ON Benelux

Het team van Maverick Advocaten heeft Eneco bijgestaan bij de overname van E.ON Benelux. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt PGZ International bij ACM-melding

Het team van Maverick Advocaten heeft PGZ Internationaal bijgestaan bij ACM-Melding. Lees meer >

Maverick Advocaten staat LVVP bij in procedure tegen CZ bij Geschilleninstantie Zorgcontractering

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg vertegenwoordigen de LVVP in een procedure bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Waterland bij goedkeuring overname NLE

Martijn van de Hel en Mattijs Bosch hebben Waterland en Nuts bijgestaan bij de overname van De Nederlandse Energie Maatschappij (NLE). Lees meer >

Maverick Advocaten adviseert GFH/DPA en NCR over mededingingsrecht bij coöperaties

Diederik Schrijvershof en Jade Versteeg hebben in opdracht van GroentenFruit Huis Dutch Produce Association en Nationaal Coöperatieve Raad een rapport opgesteld over de toepassing van het mededingingsrecht bij coöperaties. Lees meer >

Maverick Advocaten staat Fox Networks bij

Het team van Maverick Advocaten ondersteunt Eredivisie Media & Marketing, onderdeel van Fox Networks Group Netherlands, bij diverse mededingingsrechtelijke aangelegenheden. Lees meer >

Maverick Advocaten succesvol bij eerste NZa boete zorgverzekeraar bij zorginkoop

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg stonden NVOS-Orthobanda, de branchevereniging voor orthopedische hulpmiddelen, bij in hun succesvolle verzoek om handhaving van de Regeling zorginkoop bij de NZa. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Met ggz en Parnassia bij overname Virenze

Mattijs Bosch, Joris Ruigewaard en Martijn van de Hel ondersteunen GGZ-instellingen Met ggz en Parnassia Groep bij de goedkeuring door de NZa en de ACM van de overname van GGZ-aanbieder Virenze. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt SSG bij ACM-melding Bruna

Martijn van de Hel en Mattijs Bosch hebben uitgeversconcern Shared Stories Group bijgestaan bij de overname van Bruna B.V. Lees meer >

Maverick Advocaten staat Parnassia Groep bij in procedure over redelijkheid tarieven jeugdhulp

Tim Raats en Martijn van de Hel assisteren Parnassia bij procedure waarin de rechter inkopende gemeentes opdraagt de tarieven voor jeugdhulp te heroverwegen. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Veolia bij ACM-melding Van Scherpenzeel

Maverick Advocaten heeft Veolia bijgestaan bij de verkrijging van uitsluitende zeggenschap over Van Scherpenzeel. Lees meer >

Maverick Advocaten verkrijgt EU-goedkeuring voor Eneco en Renault

Het team van Maverick Advocaten assisteren Eneco en Renault bij EU-melding. Lees meer >

Maverick Advocaten procedeert bij CBb en NZa over tariefbeschikkingen huisartsenzorg

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg staan de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen bij in beroepsprocedure bij het CBb en in bezwaarprocedure bij de NZa. Lees meer >

Maverick Advocaten reageert op consultatie Regeling Zorginkoop

Maverick Advocaten heeft namens brancheverenigingen een reactie geleverd op de consultatie van de nadere regel Transparantie Zorginkoopproces Zvw. Lees meer >

Maverick Advocaten procedeert tegen kartelboete ACM tractiebatterijen

Martijn van de Hel procedeert namens een importeur van accu’s voor vorkheftrucks tegen een boete van ACM voor verboden prijsafspraken.  Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt goedkeuring joint venture jeugdzorg

Joris Ruigewaard en Martijn van de Hel hebben drie zorginstellingen begeleid bij de verkrijging van goedkeuring van de NZa en de ACM voor de oprichting van een joint venture op het gebied van jeugdzorg. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Waterland bij ACM-melding P4People

Martijn van de Hel en Mattijs Bosch hebben Waterland bijgestaan bij de verkrijging van uitsluitende zeggenschap over P4People. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt SPIE Nederland bij ACM melding

Martijn van de Hel en Tim Raats hebben SPIE Nederland bijgestaan bij de verkrijging van goedkeuring van ACM voor de overname van Ziut.  Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt P4People bij ACM-melding

Martijn van de Hel en Mattijs Bosch hebben P4People bijgestaan bij de verkrijging van uitsluitende zeggenschap over Temployment Participaties door P4People. Lees meer >

Maverick Advocaten en Banning winnen beroepsprocedures executieveilingen

Martijn van de Hel en Silvia Vinken hebben circa 50 handelaren in executiewoningen succesvol bijgestaan in de hoger beroepsprocedures tegen boetes van ACM. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt goedkeuring fusie Stichting SHDH en Stichting Amie Ouderenzorg

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg hebben ouderenzorginstellingen Stichting SHDH en Stichting Amie Ouderenzorg succesvol begeleid in een procedure bij de NZa en ACM. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt goedkeuring fusie Parnassia Groep en Stichting Antes

Martijn van de Hel, Jos Gielen en Joris Ruigewaard hebben GGZ-instellingen Parnassia Groep en Stichting Antes bijgestaan in de goedkeuringsprocedure van de ACM in het kader van hun fusie.  Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt InVivo bij ACM melding

Bas Braeken, Tim Raats en Jade Versteeg hebben InVivo bijgestaan bij de verkrijging van goedkeuring van ACM voor de overname van Baarsma Wine Group. Lees meer >

Maverick Advocaten vertegenwoordigt Sandd bij Hof van Justitie

Maverick Advocaten vertegenwoordigt Sandd in een prejudiciële procedure bij het Hof van Justitie van de EU. Lees meer >

Maverick Advocaten assisteert GGZ-instellingen bij goedkeuring overdracht crisisdienst

Martijn van de Hel en Joris Ruigewaard hebben geassisteerd bij de verkrijging van goedkeuring van de NZa en ACM voor de overdracht van een crisisdienst. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Waterland opnieuw bij ACM melding

Het team van Maverick Advocaten heeft Waterland bijgestaan bij de verkrijging van goedkeuring van ACM voor de overname van Nuts Groep. Lees meer >

Maverick Advocaten stond EIA bij inzake verbod fusie Deutsche Börse en London Stock Exchange

Diederik Schrijvershof en Mattijs Bosch stonden European Investors Association (EIA) bij ten aanzien van de voorgenomen fusie van Deutsche Börse en London Stock Exchange. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Zorg van de Zaak bij overname Winnock en Ra-Medical

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg begeleidden Zorg van de Zaak bij de verkoop door Achmea van Winnock B.V. en Winnock Zorg B.V. aan Zorg van de Zaak. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt ACTA* bij ACM-melding

Het team van Maverick Advocaten heeft ACTA* bijgestaan bij de verkrijging van zeggenschap over CoMore B.V. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Gimv bij verwerving minderheidsbelang in Equipe Zorgbedrijven

Diederik Schrijvershof en Charlotte Eijberts hebben Gimv bijgestaan bij de verwerving van een minderheidsbelang in Equipe Zorgbedrijven. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt fusie Parnassia Groep en Stichting Antes

Martijn van de Hel en Jos Gielen begeleiden de voorgenomen fusie tussen GGZ-aanbieders Parnassia Groepen Stichting Antes. Lees meer >

Maverick Advocaten succesvol bij CBb voor Syntus

Diederik Schrijvershof stond Syntus samen met Antoine Broesterhuizen van Infense Advocaten met succes bij in de CBb-procedure die Connexxion had aangespannen inzake het busvervoer in de provincie Utrecht. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt SPIE bij ACM-melding Alewijnse

Martijn van de Hel en Jos Gielen hebben SPIE Nederland bijgestaan bij de melding van de overname van (onderdelen van) Alewijnse bij de ACM. Lees meer >

Maverick Advocaten wint kort geding voor Canal+

Het team van Maverick Advocaten heeft Canal+ met succes vertegenwoordigd in een kort geding procedure voor de rechtbank in Amsterdam. Lees meer >

Maverick Advocaten succesvol bij CBb voor huisartsen

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg hebben VPH en LHV succesvol bijgestaan in hun beroepsprocedure bij het CBb ten aanzien van de tariefbeschikkingen huisartsenzorg van de NZa. Lees meer >

Maverick Advocaten succesvol voor zorgaanbieders bij handhaving door NZa  

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg hebben NVOS-Orthobanda en leden van deze branchevereniging voor orthopedische hulpmiddelen bijgestaan bij hun succesvolle verzoek om handhaving van de Regeling zorginkoop bij de NZa.  Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Waterland bij ACM-melding

Martijn van de Hel en Joris Ruigewaard hebben Waterland bijgestaan bij de verkrijging van zeggenschap over Scholt Energy Control uit Valkenswaard. De transactie is op 3 oktober jl. goedgekeurd door Autoriteit Consument en Markt. Lees meer >

Maverick Advocaten vertegenwoordigt Sandd

Maverick Advocaten vertegenwoordigt Sandd, het op één na grootste postbedrijf in Nederland, in diverse post- en mededingingsrechtelijke procedures bij de Autoriteit Consument & Markt. Lees meer >

Maverick Advocaten staat EIA bij inzake fusie Deutsche Börse en London Stock Exchange

Diederik Schrijvershof staat European Investors Association (“EIA”) bij ten aanzien van de fusie van Deutsche Börse en London Stock Exchange. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt NIBC en FinCo Fuel Holding bij ACM-melding

Maverick Advocaten heeft NIBC en FinCo Fuel Holding bijgestaan bij de verkrijging van gezamenlijke zeggenschap over FinCo Fuel Benelux. Lees meer >

Maverick Advocaten betrokken bij tweede fase fusie-onderzoek ACM

Maverick Advocaten staat Vriesia, een onafhankelijke groothandel in zelfzorggeneesmiddelen en drogisterij-artikelen, bij als derde partij in het tweede-faseonderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) naar aanleiding van het voornemen van Holland Pharma om FACO over te nemen. Lees meer >

Maverick Advocaten procedeert namens VPH en LHV bij CBb

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg staan VPH en LHV bij in de beroepsprocedure bij het CBb tegen de NZa tariefbeschikkingen huisartsenzorg 2015 en 2016. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt koel- en vrieshuis in kartelprocedure ACM

Een team van Maverick Advocaten onder leiding van Martijn van de Hel assisteert een koel- en vrieshuis in de procedure bij ACM wegens vermeende kartelvorming. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt overname Victas door Arkin

Diederik Schrijvershof en Jos Gielen begeleiden de overname van Stichting Victas door Stichting Arkin. Lees meer >

Maverick Advocaten wint een procedure over ACM-boete executiehandel

Martijn van de Hel heeft een bedrijf succesvol bijgestaan in de beroepsprocedure bij de rechtbank Rotterdam tegen de boete van ACM vanwege betrokkenheid bij vermeende samenspanning bij executieveilingen. Lees meer >

Maverick Advocaten vertegenwoordigt T-Mobile in zitting bij Hof van Justitie

Maverick Advocaten vertegenwoordigt vandaag T-Mobile in een zitting bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Lees meer >

Maverick Advocaten staat British Airways bij in kartelschadeprocedure

Martijn van de Hel en Charlotte Eijberts staan British Airways bij in een vrijwaringszaak in het kader van een schadeprocedure naar aanleiding van het vermeende luchtvrachtkartel. Lees meer >

Maverick Advocaten verkrijgt EU-goedkeuring voor Panalpina

Het team van Maverick Advocaten heeft Panalpina Welttransport (Holding) AG bijgestaan bij de Europese melding van de overname van een meerderheid van de aandelen van Flower Retail in Airflo. Op 11 januari jl. heeft de Europese Commissie deze transactie goedgekeurd. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt fusie ouderenzorgaanbieders en fusie revalidatie-instellingen

Diederik Schrijvershof en Marlies Koppenol hebben Stichting Vivium Zorggroep bijgestaan bij de juridische fusie met Stichting PuurZuid. Daarnaast heeft Diederik Schrijvershof met Charlotte Eijberts Stichting Revalidatie Medisch Centrum Groot Klimmendaal bijgestaan bij de juridische fusie met Stichting ViaReva. Lees meer >

Maverick Advocaten en Banning staan executiehandelaren bij in beroepsprocedures ACM boetes

Maverick Advocaten (Martijn van de Hel) en Banning N.V. (Silvia Vinken) staan 55 handelaren in executiewoningen bij in de beroep- en hoger beroepsprocedures bij de rechtbank Rotterdam en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Lees meer >

Maverick Advocaten staat Fapricela bij in kartelschadeprocedure

Bas Braeken leidt het team dat het Portugese Fapricela bijstaat in een follow-on kartelschadeclaimprocedure naar aanleiding van het vermeende spanstaal-kartel. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Hametha en Markeur bij ACM-melding

Maverick Advocaten heeft De Haan (onderdeel van Hametha) en de Markeur Groep bijgestaan bij de melding van de overname door Tankstation Beheer van Multi Energy bij ACM. Lees meer >

Unilever kiest voor Maverick Advocaten

Maverick Advocaten is verheugd mee te kunnen delen dat Unilever ons kantoor heeft geselecteerd voor haar advocatenpanel in de Benelux op het gebied van het mededingingsrecht. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt SPIE bij ACM-melding Numac Groep

Martijn van de Hel en Charlotte Eijberts hebben SPIE Nederland bijgestaan bij de melding van de overname van Numac Groep bij de Autoriteit Consument & Markt. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt NZa-goedkeuring verschillende GGZ fusies

Een team van Maverick Advocaten, onder leiding van Martijn van de Hel, heeft voor verschillende fusies van GGZ-instellingen de goedkeuringsprocedures bij de Nederlandse Zorgautoriteit begeleid. Lees meer >

Maverick Advocaten behaalt succes voor T-Mobile

Maverick Advocaten heeft T-Mobile met succes verdedigd tegen een claim van UPC van meer dan € 16 miljoen. Lees meer >

Maverick Advocaten helpt ING Participaties en Finco Fuel bij ACM-meldingen

Maverick Advocaten heeft ING Corporate Investment Participaties en Finco Fuel bijgestaan bij ACM-meldingen. Lees meer >

Maverick Advocaten adviseert ministerie over binnenvaart

Maverick Advocaten heeft met STC-Nestra voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu een rapport geschreven over versterking van de marktstructuur in de binnenvaart. De minister heeft de sector opgeroepen de adviezen uit het rapport over te nemen en meer samenwerkingsverbanden te zoeken. Lees meer >

Maverick Advocaten staat Stern bij

Het team van Maverick Advocaten heeft Stern bijgestaan bij de overname van bepaalde activa van Koops Furness. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt goedkeuring NZa joint venture forensische psychiatrie

Maverick Advocaten heeft Parnassia Groep, Altrecht en De Kijvelanden geassisteerd bij de verkrijging van goedkeuring van de NZa voor een joint venture. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt Ageviewers bij studie weren leeftijdcontrolesysteem

Martijn van de Hel assisteert Ageviewers bij een studie van de ACM naar het weren van het product van Ageviewers door een branchevereniging in de supermarktbranche. Lees meer >

Maverick Advocaten staat verkooporganisatie bij

Maverick Advocaten heeft een gezamenlijke verkooporganisatie in de mediasector actief bijgestaan bij de mededingingsrechtelijke aspecten van de samenwerking tussen enkele partijen. Lees meer >

Maverick Advocaten verkrijgt goedkeuring ACM joint venture forensische psychiatrie

Maverick Advocaten heeft Parnassia Groep, Altrecht en De Kijvelanden geassisteerd bij de verkrijging van goedkeuring van de ACM voor een joint venture. Lees meer >

Maverick Advocaten geselecteerd voor panel T-Mobile

T-Mobile Netherlands B.V. heeft Maverick Advocaten geselecteerd voor haar advocatenpanel voor de onderdelen mededinging en regulering. Lees meer >

Maverick Advocaten adviseert De Zorgmakelaar Farmacie

Het team van Maverick Advocaten, onder leiding van Diederik Schrijvershof, adviseert de Zorgmakelaar Farmacie die voor 700 apotheken actief is. Lees meer >

Maverick Advocaten assisteert zorgaanbieders met zorgspecifieke fusietoets

Maverick Advocaten heeft met succes diverse zorgaanbieders bijgestaan in het kader van de zorgspecifieke fusietoets die de NZa sinds 1 januari 2014 verricht. Lees meer >

Maverick Advocaten betrokken bij overname Stern

Maverick Advocaten heeft automotive bedrijf Stern geadviseerd. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt fusie ouderenzorg

Maverick Advocaten heeft de goedkeuringsprocedure bij de ACM voor de fusie tussen Warande en Antroz begeleid. Lees meer >

Maverick Advocaten betrokken bij overname Slotervaartziekenhuis

Maverick Advocaten heeft MC Zuiderzee B.V. geadviseerd bij de overname van het Slotervaartziekenhuis. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt met succes Alliantie Basis GGZ

Maverick Advocaten heeft de goedkeuringsprocedure bij de ACM voor de oprichting van de joint venture op het gebied van geestelijke gezondheidszorg tussen Arkin, GGZ inGeest en SAG succesvol begeleid. Lees meer >

Maverick Advocaten verkrijgt goedkeuring overnames Esso-tankstations

Maverick Advocaten begeleidt exploitanten benzinestations bij ACM-melding overnames. Lees meer >

Maverick Advocaten begeleidt fusie Parnassia en Reakt Groep

Maverick Advocaten heeft Parnassia en Reakt geassisteerd bij de verkrijging van goedkeuring door de ACM. Lees meer >

Maverick Advocaten vertegenwoordigt T-Mobile in procedure MTA-regulering

Maverick Advocaten assisteert T-Mobile Netherlands B.V. (“T-Mobile”) in haar beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (“CBb”) tegen de vaststelling van haar MTA-tarieven. Lees meer >

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.