Maverick Advocaten adviseert coöperatie van groentetelers

Diederik Schrijvershof en Adriaan Craita hebben een grote coöperatie van groentetelers voorzien van mededingingsrechtelijk advies. Het advies ziet onder andere op de distributie van groenten die geteeld worden door de leden van de coöperatie aan wederverkopers en internationale retailers. Over de toepassing van het mededingingsrecht bij coöperaties en hun leden adviseerde Diederik eerder onder andere GroentenFruit Huis, Dutch Produce Association en Nationaal Coöperatieve Raad. Ook sprak hij over dit onderwerp op het NCR symposium “De coöperatie en mededinging”. Voor meer informatie zie hier.

Informatie over toetsing door Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) van een (sectorbrede) samenwerking in het kader van duurzaamheid en ontwikkelingen in de agri- en foodsector, alsook ACM’s handhaving van de Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen is hier, hier en hier te raadplegen. Voor informatie over het ACM onderzoek naar mogelijke misleidende duurzaamheidsclaims van bedrijven die (zuivel)producten aan consumenten verkopen, zie hier.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Adriaan Craita

T +31 20 238 20 99
M +31 6 19 483 477