Maverick Briefings

Briefing #17: Medewerkingsplicht bij een inval

Cyriel Ruers staat stil bij de rechten en verplichtingen van een onaangekondigd bedrijfsbezoek door de mededingingsautoriteiten.

Briefing #16: Clementie

Martijn van de Hel bespreekt het aanvragen van clementie bij de ACM en Europese Commissie.

Briefing #15: Nepkortingen en handhaving door de ACM

Saskia Stolk bespreekt de belangrijkste aandachtspunten voor webshops bij het toepassen van kortingen.

Briefing #14: Combinatievorming (bid rigging)

Cyriel Ruers legt uit aan welke regels inschrijvers op aanbestedingsprocedures zich moeten houden.

Briefing #13: Zorginkoop in het sociaal domein

Leah Peeters bespreekt hoe zorgaanbieders in het sociaal domein tot reële tarieven kunnen komen.

Briefing #12: Compliance

Martijn van de Hel legt uit waarom het belangrijk is dat uw bedrijf een compliance programma op het gebied van mededingingsrecht heeft.

Briefing #11: Informatie-uitwisseling bij fusies, overnames en joint ventures

Adriaan Craita bespreekt de aandachtspunten bij het uitwisselen van concurrentiegevoelige informatie bij fusies, overnames en joint ventures.

Briefing #10: Controle op de distributieketen

Mats Reijman legt uit hoe een bedrijf binnen de regels van het mededingingsrecht controle kan houden over zijn distributeurs en de distributieketen.

Briefing #9: Benchmarking en informatie-uitwisseling

Paul Breithaupt bespreekt de uitwisseling van informatie tussen ondernemingen en benchmarking.

Briefing #8: Ervaringen Wet Vifo

Adriaan Craita bespreekt de eerste praktijkervaringen met de Wet Vifo, die op 1 juni 2023 van kracht is geworden.

Briefing #7: Distributie en kartelverbod

Mats Reijman bespreekt voor 4 veel voorkomende afspraken tussen leveranciers en afnemers wat wel en niet is toegestaan.

Briefing #6: Tips bij online verkoop aan consumenten

Saskia Stolk bespreekt 7 praktische tips voor bedrijven die online verkopen aan consumenten.

Briefing #5: Strenge regels duurzaamheidsclaims

Paul Breithaupt bespreekt 5 vuistregels voor bedrijven voor het gebruik van duurzaamheidsclaims.

Briefing #4: Trends fusiecontrole

Adriaan Craita bespreekt de ontwikkelingen op het gebied van fusiecontrole en geeft praktische tips om M&A transacties in goede banen te leiden.

Briefing #3: Inval door NZa

Annabel Kingma bespreekt 5 aandachtspunten bij bedrijfsbezoeken door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Briefing #2: Inval door NVWA

Judith Jansen bespreekt 5 aandachtspunten bij bedrijfsbezoeken door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Briefing #1: Inval door ACM of EC

Cyriel Ruers bespreekt 5 aandachtspunten bij bedrijfsbezoeken door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Europese Commissie (EC).Maverick Webinars

Webinar Actualiteiten Mededingingsrecht 2024

28 maart 2024 – Cyriel Ruers en Martijn van de Hel brengen u op de hoogte van recente ontwikkelingen binnen het mededingingsrecht.

Webinar Handhaving Consumentenrecht 2023

9 oktober 2023 – Cyriel Ruers en Martijn van de Hel brengen u op de hoogte van de actualiteiten binnen het consumentenrecht.

Webinar Actualiteiten Mededingingsrecht 2023

13 juli 2023 - Martijn van de Hel en Cyriel Ruers brengen u op de hoogte van de actualiteiten binnen het mededingingsrecht.

Webinar fusieregels aangescherpt

13 april 2023 - Martijn van de Hel en Cyriel Ruers bespreken het Towercast arrest.