Procederen

Goedschiks als het kan, kwaadschiks als het moet. Dat is waar de advocaten van Maverick voor staan ten aanzien van procederen op het gebied van het mededingingsrecht, aanbestedingsrecht, economische regulering en consumentenrecht.

Het is al lang niet meer zo dat het mededingingsrecht alleen door toezichthouders wordt gehandhaafd. Private handhaving van het mededingingsrecht is inmiddels net zo belangrijk (zie hier en hier). Waar het bestuursrecht gespecialiseerde toezichthouders nog de ruimte geeft om bijvoorbeeld een klacht weg te schuiven (ook wel wegprioriteren genoemd), zijn algemene civiele rechters verplicht om mededingingsklachten inhoudelijk te beoordelen. Dit leidt weleens tot opmerkelijke resultaten en verstrekkende verboden en geboden.

Private handhaving speelt ook een rol bij follow-on claims: schadeverhaal door afnemers als gevolg van een overtreding van het mededingingsrecht. Nederland biedt daarbij een aantrekkelijk forum voor het instellen van schadeclaims in internationale kartelzaken. Maverick Advocaten houdt de ontwikkelingen met betrekking tot follow-on kartelschadeclaims (zie hier en hier) nauwlettend in de gaten en behandelt momenteel verscheidene zaken op dit gebied.

Veelal zijn schikkingen en informele trajecten de meest efficiënte manier om geschillen met andere ondernemingen respectievelijk toezichthouders te beslechten. De onzekerheid van procederen en de proceskosten die daarbij komen kijken wegen lang niet altijd op tegen het voordeel van een mogelijke overwinning. Onze advocaten zullen u altijd eerlijk adviseren als zij denken dat procederen waarschijnlijk niet zal leiden tot een voor u optimaal resultaat.

Soms zijn de belangen zo groot of de geschilpunten zo principieel dat procederen wél de goede weg is. In dat geval zijn de advocaten van Maverick bij uitstek geschikt om u bij te staan. Als ervaren procesadvocaten hebben zij in vele tientallen, vaak omvangrijke en complexe procedures, diverse ondernemingen bijgestaan in hun geschillen met toezichthouders en andere ondernemingen. Onze advocaten hebben een uitstekend trackrecord. In samenspraak met u zullen zij een strategie uitwerken die een zo optimaal mogelijk resultaat garandeert.

Uit ervaring weten we dat sommige procedures meerdere (rechts)gebieden overschrijden. Waar nodig kunnen wij een beroep doen op ons brede netwerk van gespecialiseerde topkantoren en experts waarvan sommigen gelieerd zijn aan universiteiten. Het inschakelen van een derde partij doen wij natuurlijk altijd in overeenstemming met u.

Als er geprocedeerd wordt staat het resultaat voorop. Om zaken te winnen is alleen kennis van het recht niet voldoende, kennis van de feiten is minstens zo belangrijk. Daarom begint bijna elke procedure met factfinding, waar nodig gevolgd door kritisch doorvragen, zonder onszelf te verliezen in details.

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op:

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Cyriel Ruers

T +31 20 238 20 15
M +31 6 10 257 754