Cyriel Ruers

Cyriel Ruers is advocaat op het gebied van economische ordening, met een focus op het mededingingsrecht, gereguleerde markten en consumentenregels.

Hij heeft ruime ervaring in bestuursrechtelijke handhavingstrajecten – zoals bestuurlijke boetes en lasten onder dwangsom – bij o.a. de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Zijn mededingingsrechtpraktijk beslaat de volle breedte, van onderzoeken door de ACM naar overtredingen van het kartelverbod, tot fusiemeldingen en advies over samenwerkingsvormen en (online) distributiestelsels.

Cyriel adviseert tevens bedrijven die actief zijn in gereguleerde sectoren, zoals telecom, luchtvaart en energie. Zo begeleidde hij een grote telecomaanbieder bij de meest recente veiling van telecomfrequenties door de Staat (de ‘5G-veiling’). Ook stond hij luchtvaartmaatschappijen bij in procedures over de verdeling en het gebruik van schaarse slots op Schiphol. In de energiesector adviseerde Cyriel over een scala aan onderwerpen, waaronder de toegang tot warmtenetten en compliance met de REMIT-verordening.

Hij heeft daarnaast ruime expertise op het gebied van consumentenrecht. Cyriel adviseert en vertegenwoordigt ondernemingen in verschillende zaken op het gebied van oneerlijke handelspraktijken en online prijzen. Hij heeft in het bijzonder ervaring met greenwashing-zaken, waaronder recentelijk bij de Reclame Code Commissie inzake CO2-compensatie in de luchtvaartsector.

Cyriel adviseert ook geregeld over andere bestuursrechtelijke onderwerpen, zoals schaarse vergunningen, subsidies en openbaarheid van overheidsinformatie (Wet open overheid, voorheen Wob).

Cyriel procedeert namens bedrijven in civielrechtelijke geschillen die zich afspelen op het snijvlak met sectorspecifieke regulering of het consumentenrecht. Zo verdedigde hij met succes een luchtvaartmaatschappij in een procedure aangespannen door de Consumentenbond en stond een telecomaanbieder bij in verschillende schadevergoedingsacties ingesteld door een concurrent over toegang tot het netwerk en tarieven.

Zaken waaraan Cyriel heeft gewerkt zijn o.a.:

Cyriel is door de gezaghebbende advocatengids Legal500 aangemerkt als Next Generation Partner in Nederland op het gebied van mededingingsrecht.

In 2021 heeft Cyriel de Grotius specialisatieopleiding Algemeen Bestuursrecht voltooid. Hij heeft wetenschappelijke artikelen geschreven in verschillende tijdschriften, waaronder meest recent in het Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken over het gebruik van prijsalgoritmes en het Tijdschrift voor Energierecht over toegang tot warmtenetten. Eerder schreef Cyriel artikelen voor o.a. SEW, JBPlus en bijdragen voor de Aviation Law Review.

Cyriel behaalt jaarlijks ten minste tien opleidingspunten voor het rechtsgebied mededingingsrecht, conform de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Voordat Cyriel zich aansloot bij Maverick Advocaten was hij bijna 10 jaar werkzaam bij Allen & Overy (Amsterdam).

Contact

Cyriel Ruers

T +31 20 238 20 15
M +31 6 10 257 754