MVO

Maverick Advocaten wil graag een bijdrage leveren aan de samenleving waarin wij leven. Wij hebben ons ten doel gesteld daar waar mogelijk een positief verschil te maken en ondersteunen om die reden actief lokale projecten.

Wij vinden dat alle kinderen moeten kunnen sporten, dansen en muziek maken. Maverick Advocaten is sponsor van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur creëert kansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een club of vereniging. Maverick Advocaten maakt het mogelijk dat 15 kinderen uit Amsterdam elk jaar mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Ook leveren wij als team een actieve bijdrage door als vrijwilligers mee te helpen bij sportieve evenementen waar het Jeugdfonds Sport & Cultuur bij betrokken is.

Ook voor de ontwikkeling van mensen met een beperking is sport van wezenlijk belang. Zij kunnen vaak niet meekomen op een gewone sportclub, maar ze kunnen wel terecht op het Friendship Sports Centre in Amsterdam Noord. Dit is het enige sportcentrum in Europa dat volledig is uitgerust voor mensen met een beperking. Er worden 28 verschillende sporten aangeboden waar wekelijks meer dan 750 kinderen gebruik van maken. Vanuit de gedachte dat ieder persoon moet kunnen sporten, sponsort Maverick Advocaten het Friendship Sports Centre als Special Friend.

Wij maken ons zorgen over het lot van eenzame en kwetsbare ouderen en Maverick Advocaten sponsort daarom het Nationaal Ouderenfonds. Het Ouderenfonds haalt ouderen uit hun isolement en zorgt voor meer sociale contacten en onvergetelijke momenten. Zo nu en dan mogen wij met ons team als vrijwilliger deelnemen aan één van de vele projecten van het Ouderenfonds. Zo maakten we met ouderen een rondvaart over de Amsterdamse grachten op de MS de Jordaan en bezochten we samen een voorstelling van Circus Sijm.

Wij realiseren ons dat niet elke partij de middelen heeft om professionele hoogwaardige juridische bijstand in te huren. Om die reden is Maverick Advocaten in bepaalde situaties bereid om mededingingsrechtelijke zaken met een groot maatschappelijk belang op pro bono basis te behandelen. Als u denkt hiervoor in aanmerking te kunnen komen, kunt u contact opnemen met één van de partners van ons kantoor.

 

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op:

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Cyriel Ruers

T +31 20 238 20 15
M +31 6 10 257 754