MVO

Maverick Advocaten wil graag een bijdrage leveren aan de samenleving waarin wij leven. Wij hebben ons ten doel gesteld daar waar mogelijk een positief verschil te maken en ondersteunen om die reden actief lokale projecten.

Wij vinden dat alle kinderen moeten kunnen sporten. Maverick Advocaten is sponsor van het Jeugdfonds Sport Amsterdam. Het Jeugdfonds Sport creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereniging. Maverick Advocaten maakt het mogelijk dat 15 kinderen uit Amsterdam elk jaar kunnen sporten. Ook leveren wij een actieve bijdrage door als vrijwilligers mee te helpen bij sportieve evenementen waar het Jeugdfonds Sport bij betrokken is.

Wij maken ons zorgen over het lot van eenzame en kwetsbare ouderen en Maverick Advocaten sponsort daarom het Nationaal Ouderenfonds. Het Ouderenfonds haalt ouderen uit hun isolement en zorgt voor meer sociale contacten en onvergetelijke momenten. Wij nemen ook als vrijwilligers deel aan één van de vele projecten van het Ouderenfonds. Dit jaar maken wij met ouderen een rondvaart over de Amsterdamse grachten op de MS de Jordaan.

Wij realiseren ons dat niet elke partij de middelen heeft om professionele hoogwaardige juridische bijstand in te huren. Om die reden is Maverick Advocaten in bepaalde situaties bereid om mededingingsrechtelijke zaken met een groot maatschappelijk belang op pro bono basis te behandelen. Als u denkt hiervoor in aanmerking te kunnen komen, kunt u contact opnemen met één van de partners van ons kantoor.

Informatie

Meer informatie over dit onderwerp? Neem met ons contact op:

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318