Blogs

Webshops opgelet: hoge boetes van ACM dreigen voor gebruik van nepkortingen

Veel webshops gaan nog de fout in met het gebruik van kortingen en van/voor-prijzen. De ACM is begonnen met onderzoeken naar overtredingen en retailers riskeren hoge boetes. In deze blog bespreken wij de belangrijkste aandachtspunten voor webshops. Lees meer >

De Platform-2-Business Verordening: meer rechten voor zakelijke gebruikers van online platforms

De ACM krijgt de bevoegdheid om de P2B Verordening te gaan handhaven. Wij bespreken in deze blog vier vragen over de betekenis van de P2B Verordening voor platforms en zakelijke gebruikers. Lees meer >

Hoe te komen tot reële tarieven in het sociaal domein? Gemeenten hebben onderzoeks- en informatieplicht

Gemeenten zijn verplicht om reële tarieven vast te stellen in het sociaal domein. In deze blog gaan wij in op recente ontwikkelingen en rechtspraak over reële tarieven, belangrijke kostprijselementen en de onderzoeks- en informatieplicht van gemeenten. Lees meer >

Sportbonden op scherp door uitspraak Europese rechter over strijd UEFA en Superleague

Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat FIFA en UEFA met het uitsluiten van de Superleague de concurrentie beperken. FIFA en UEFA mogen wel voorwaarden stellen aan nieuwe competities. Lees meer >

Oneerlijke handelspraktijken in e-commerce: vier opvallende zaken en een vooruitblik

In deze blog bespreken wij vier in het oog springende besluiten van de ACM die zien op consumentenbescherming bij online verkoop. Lees meer >

Parallelimport van gewasbeschermingsmiddelen: etiketteringsvereisten en mededingingsrechtelijke aandachtspunten

Aan de hand van het Syngenta/Agro Trade arrest bespreken wij de etiketteringsvereisten en enkele aandachtspunten bij parallelimport van gewasbeschermingsmiddelen. Lees meer >

Verboden kartelafspraken op de arbeidsmarkt: pas op met niet-wervingsbedingen en andere beperkingen

Autoriteiten doen steeds vaker onderzoek naar verboden afspraken tussen werkgevers met hoge boetes tot gevolg. In deze blog bespreken wij de aandachtspunten voor werkgevers en HR-professionals. Lees meer >
1 2 3 4 5 6 .. 49 >

Trends najaar 2023
Bekijk blog >

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.