Blogs

De Europese richtsnoeren inzake innovatiegericht aanbesteden: een praktische verkenning

De positieve effecten van innovatiegericht aanbesteden blijven niet onopgemerkt. De Europese Commissie biedt overheidsinkopers daarom handvatten om innovatiegericht aanbesteden te stimuleren. Bekijk blog >

Mogen zorgaanbieders consumenten informeren over (diensten van) zorgverzekeraars en waar ligt de grens?

Aan welke dwingende regels bij communicatie naar consumenten zijn zorgaanbieders en zorgverzekeraars gehouden en wanneer grijpt de NZa in? Bekijk blog >

Babylonische spraakverwarringen in het aanbestedingsrecht

Interpretatiegeschillen bij aanbestedingsstukken en aanbestede overeenkomsten: hoe dient hiermee omgegaan te worden? Een beschouwing van de praktijk en de rechtspraak. Bekijk blog >

Hoe benut de zorgaanbieder zijn rechten bij de Wlz-zorginkoop en wanneer komt NZa in actie?

Zorgaanbieders die Wlz-zorg verlenen zijn buitengewoon sterk afhankelijk van zorgkantoren. Welke regels hebben zorgkantoren na te leven bij de Wlz-zorginkoop en wanneer komt de NZa in actie? Bekijk blog >

Rechtsverwerking in het aanbestedingsrecht: einde aan het Grossmann-verweer?

Een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland lijkt de invloed van het Grossmann arrest flink in te perken. Bekijk blog >

Zorginkoop en omzetplafonds: hoe komt een zorgaanbieder op voor een (beter) contract?

De inzet van omzetplafonds leidt geregeld tot conflicten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. In deze blog bespreken wij een aantal uitspraken over ontoereikende omzetplafonds die in het voordeel van de zorgaanbieder uitvielen. Bekijk blog >

Het dynamische begrip “publiekrechtelijke instelling” in het aanbestedingsrecht

Leyla Bozkurt en Tess Heystee schreven een artikel over “publiekrechtelijke instellingen” in het aanbestedingsrecht. Bekijk blog >
1 2 3 4 5 6 .. 36 >

Trends voor 2021
Bekijk ons jaaroverzicht>

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.