Blogs

Hoge boetes voor gebruik dark patterns en ACM zet webshop op zwart wegens misleiding

Op 14 mei 2024 organiseert Maverick Advocaten in samenwerking met Thuiswinkel.org een webinar over verticale prijsbinding en dark patterns. In deze blog staan wij stil bij handhaving van dark patterns door de ACM en het offline halen van malafide webshops door de ACM. Lees meer >

Zorginkoop 2025: zorgaanbieder benut tijdig uw rechten!

In deze blog zetten wij in 11 stappen uiteen hoe u bij de zorgcontractering 2025 uw rechten kunt benutten om aan een goed contract 2025 met de zorgverzekeraar(s) te komen. Lees meer >

Residuen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong: de regels, NVWA-controle en handhaving

In deze blog zetten wij de belangrijkste regelgeving en praktische aandachtspunten bij residuen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong op een rij. Lees meer >

Nieuw: mededingingsrecht op Aruba

Begin dit jaar is op Aruba de Mededingingsverordening in werking getreden, die het mogelijk maakt om mededingingsproblemen bestuursrechtelijk én civielrechtelijk aan te pakken. Lees meer >

NZa en VWS bevestigen koerswijziging: de zorgplicht wordt in de wet zorginkoopplicht

De NZa en VWS maken een ommezwaai: NZa zet in op opvallende maatregelen om handhaving zorgplicht te bewerkstelligen. Lees meer >

ACM ziet terecht ruimte voor ouderenzorgfusies

Samenwerken en fuseren in de ouderenzorg is volgens de ACM goed mogelijk. Zorgvuldige voorbereiding van een NZa-/ACM-melding blijft daarbij belangrijk. Wij zetten de kansen en risico's op een rij. Lees meer >

Eindelijk NZa handhaving zorg(inkoop)plicht: een stap vooruit, maar het moet snel beter

De NZa treedt op tegen zorgverzekeraars voor het niet nakomen van hun zorg(inkoop)plicht. In deze blog lichten wij toe dat de actie van de NZa een stap in de goede richting is, maar er bij de NZa nog veel werk aan de winkel is. Lees meer >
< 1 2 3 4 5 6 7 8 .. 52 >

Trends najaar 2023
Bekijk blog >

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.