Blogs

Mededingingsrecht en concurrentie­vervalsing in de sport

De laatste tijd wordt door sporters steeds vaker met succes een beroep op een schending van het kartelverbod of het verbod op misbruik van machtspositie gedaan. In deze blog worden de ontwikkelingen op het gebied van sport en mededinging op een rij gezet. Bekijk blog >

Aanbestedingsrecht en informele (zorg)inkoopprocedures: the devil is in the details

Inkoopprocedures zonder gunningscriteria bieden ruimte voor aanbestedende diensten. Bestuderen van het bestek is cruciaal om te beoordelen welke regels van toepassing zijn op een inkoopprocedure. Bekijk blog >

De Wet Markt & Overheid: op weg naar effectiever toezicht op oneerlijke concurrentie door de overheid?

Overheidsorganen worden steeds vaker op de vingers getikt door de ACM en de rechter, maar herziening van de Wet M&O blijft noodzakelijk. Bekijk blog >

De uitkomst van het Coty-arrest: leverancier mag distributeurs verbieden via online marktplaatsen te verkopen

Het is een leverancier toegestaan distributeurs in de EU te verbieden om via online marktplaatsen te verkopen. Nog niet iedere nationale mededingingsautoriteit is bereid dit te accepteren. Vooral in Duitsland blijft voorzichtigheid geboden. Bekijk blog >

Non-concurrentiebeding en het kartelverbod: pas op voor onnodige beperking van de mededinging

In deze blog worden Nederlandse uitspraken over non-concurrentiebedingen en het kartelverbod op een rij gezet. Hieruit blijkt dat een goede onderbouwing van de relevante markt en het marktaandeel van partijen het verschil kan maken. Bekijk blog >

Consumentenwaakhond blaft vaker en bijt harder

Handhaving van de consumenteregels blijft topprioriteit bij ACM. Bekijk blog >

Stof gewijzigde Aanbestedingswet neergedaald

Zorgsector en woningcorporaties blijven aandacht aanbestedingsrecht vragen. Bekijk blog >
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 27 >

Trends voor 2019
Lees meer >

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.