Blogs

Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzienings­keten geeft ACM nieuwe bevoegdheden

De Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen is op 1 november 2021 in werking getreden. De Wet heeft als doel om de uitwassen van inkoopmacht van afnemers ten opzichte van leveranciers in de voedseldistributieketen tegen te gaan. Bekijk blog >

Intensieve toetsing van fusies en overnames zet door

In deze blog worden de ontwikkelingen bij de toetsing van fusies, overnames en joint ventures door de Europese Commissie en de Autoriteit Consument & Markt op een rij gezet. Bekijk blog >

Geneesmiddelen: hoge mededingingsboetes, begrenzing preferentiebeleid en leveringszekerheid

Hoge boetes in de geneesmiddelenindustrie. Rechter bakent grenzen preferentiebeleid af en Brussel zet in op meer toegang tot generieke geneesmiddelen en biosimilars. Bekijk blog >

Hoge boete verticale prijsbinding waarschuwing voor leveranciers

De ACM heeft een boete van 39 miljoen euro opgelegd aan Samsung voor beïnvloeding van de onlineprijzen van detailhandelaren. De boete onderstreept de focus van de ACM op concurrentiebeperkend gedrag bij distributie. Bekijk blog >

De Europese richtsnoeren inzake innovatiegericht aanbesteden: een praktische verkenning

De positieve effecten van innovatiegericht aanbesteden blijven niet onopgemerkt. De Europese Commissie biedt overheidsinkopers daarom handvatten om innovatiegericht aanbesteden te stimuleren. Bekijk blog >

Mogen zorgaanbieders consumenten informeren over (diensten van) zorgverzekeraars en waar ligt de grens?

Aan welke dwingende regels bij communicatie naar consumenten zijn zorgaanbieders en zorgverzekeraars gehouden en wanneer grijpt de NZa in? Bekijk blog >

Babylonische spraakverwarringen in het aanbestedingsrecht

Interpretatiegeschillen bij aanbestedingsstukken en aanbestede overeenkomsten: hoe dient hiermee omgegaan te worden? Een beschouwing van de praktijk en de rechtspraak. Bekijk blog >
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 40 >

Trends voor 2022
Bekijk ons jaaroverzicht>

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.