Blogs

NZa en ACM spannen met AMM-besluit Emergis paard achter de wagen

Oproep aan de NZa en ACM om bij toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars niet langer met twee maten te meten en effectief toezicht op (uitwassen van) inkoopmacht van zorgverzekeraars te houden. Bekijk blog >

Niet zitten, maar zweven: hoe interpreteer je documenten in een aanbestedings­procedure?

Een inschrijving op een Europese aanbesteding is ongeldig en de gemeente dient de schade van de betreffende inschrijver te vergoeden. Bekijk blog >

KNVB en het aanbestedingsrecht: keuze of verplichting?

Het Europese Hof van Justitie heeft een arrest gewezen waaruit volgt dat nationale sportbonden onder de aanbestedingsregels kunnen vallen. Bekijk blog >

Verplichte deelneming bedrijfstakpensioen­fonds niet in strijd mededingingsrecht

Een verplichte deelneming voor zzp’ers aan een bedrijfstakpensioenfonds is niet in strijd met het kartelverbod. Bekijk blog >

6 praktische tips voor zorg­aanbieders die inschrijven op aanbestedingen

Bij alle vormen van zorginkoop speelt het aanbestedingsrecht een rol. Bekijk blog >

DMA & DSA: niet langer vrij spel voor Big Tech?

Nieuwe wetsvoorstellen van de Europese Commissie beloven niet veel goeds voor grote digitale bedrijven. Bekijk blog >

Telecommunicatie­wet: eindelijk toegang tot de kabel?

Gewijzigde wetgeving verlaagt overstapdrempels en maakt het voor ACM mogelijk toegang tot kabelnetwerken te reguleren. Bekijk blog >
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 36 >

Trends voor 2021
Bekijk ons jaaroverzicht>

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.