Blogs

Trends voor 2018

In deze nieuwsbrief worden de belangrijkste trends op het gebied van het mededingingsrecht op een rij gezet. Bekijk blog >

Update marktanalyses telecomsector (2018)

In deze blog wordt een overzicht gegeven van de vorige reguleringsperiode in de telecomsector, alsmede van de huidige reguleringsperiode. Bekijk blog >

Misbruik machtspositie: een bijzondere verantwoordelijkheid voor dominante ondernemingen

Misbruik van machtspositie staat volop in de schijnwerpers van de mededingingsautoriteiten. In deze blog gaan wij in op de meest recente zaken van de Europese Commissie en ACM. Bekijk blog >

Zorginkoop 2019: benut uw rechten bij de zorgverkoop

(Gezamenlijke) zorgverkoop: in 12 stappen in 2018 naar een goed contract voor 2019. Wij zetten de mogelijkheden in deze blog op een rij zodat u uw mogelijkheden kunt verkennen en uw rechten tijdig kunt benutten. Bekijk blog >

De concurrentieslag om post en pakketten: complementaire tegenpolen

Er zijn weinig markten die zich in korte tijd zo snel en zo tegenstrijdig hebben ontwikkeld als de (Nederlandse) post- en pakkettenmarkten. Bekijk blog >

Zorgfusies: lage drempels ACM blijven van kracht en NZa beboet niet melden

In de zorg gelden tot 2023 verlaagde omzetdrempels bij de vraag of een transactie gemeld moet worden bij ACM. De NZa beboet gun jumping en hoe staat het met de overheveling van de fusietoetsing door de NZa naar ACM? Bekijk blog >

Hoe staat het met de handhaving van de zorgplicht en de NZa Regeling zorginkoop?

De NZa publiceerde onlangs een nieuwe Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw en een nieuwe Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw. Wat zijn de ontwikkelingen voor 2018?  Bekijk blog >
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 25 >

Trends voor 2018
Lees meer >

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.