Blogs

Opzegging distributie­overeenkomst vanwege prijsdumping in strijd met kartelverbod

De rechtbank heeft bevestigd dat een distributieovereenkomst in een selectief distributiestelsel niet kan worden opgezegd wegens prijsdumping. Bekijk blog >

Rechtsbescherming van inschrijvers bij aanbestedingen: toekomstmuziek?

De Europese rechtsbeschermingsrichtlijnen schrijven voor dat sprake dient te zijn van ‘daadwerkelijke, snelle en effectieve rechtsbescherming’ bij aanbestedingen. Hoe pakken deze regels uit in de praktijk? Bekijk blog >

5 tips voor inkopers van UMC’s

Ziekenhuizen hebben vandaag de dag veel uitdagingen. Veel van deze aspecten kunnen via aanbestedingen een boost krijgen. Bekijk blog >

NZa en ACM spannen met AMM-besluit Emergis paard achter de wagen

Oproep aan de NZa en ACM om bij toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars niet langer met twee maten te meten en effectief toezicht op (uitwassen van) inkoopmacht van zorgverzekeraars te houden. Bekijk blog >

Niet zitten, maar zweven: hoe interpreteer je documenten in een aanbestedings­procedure?

Een inschrijving op een Europese aanbesteding is ongeldig en de gemeente dient de schade van de betreffende inschrijver te vergoeden. Bekijk blog >

KNVB en het aanbestedingsrecht: keuze of verplichting?

Het Europese Hof van Justitie heeft een arrest gewezen waaruit volgt dat nationale sportbonden onder de aanbestedingsregels kunnen vallen. Bekijk blog >

Verplichte deelneming bedrijfstakpensioen­fonds niet in strijd mededingingsrecht

Een verplichte deelneming voor zzp’ers aan een bedrijfstakpensioenfonds is niet in strijd met het kartelverbod. Bekijk blog >
< 1 .. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 .. 41 >

Trends voor 2022
Bekijk ons jaaroverzicht>

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.