Blogs

Zorginkoop 2023: de weg naar een goed contract, benut tijdig uw rechten!

In deze blog staan 12 stappen hoe u goed beslagen ten ijs komt tijdens de zorgcontractering 2023. Bekijk blog >

Wijziging Prijzenwet: ACM op jacht naar kortingsacties

ACM scherpt toezicht aan op naleving van nieuwe regels op prijsverminderingen. In deze blog geven wij praktische tips. Bekijk blog >

Uitgever niet verplicht samenwerking met Blendle te verlengen

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de licentieovereenkomst tussen Blendle en een uitgeverij niet verlengd hoeft te worden. Er is geen sprake van misbruik van machtpositie door de uitgever. Bekijk blog >

Vijf tips bij aanbestedingen in het sociaal domein: hoe komt een zorgaanbieder aan reële tarieven?

Zorgaanbieders hebben geregeld te maken met (te) lage tarieven die gemeenten hanteren voor hun Wmo- of jeugdzorg. Procederen is soms een oplossing. In deze blog geven wij praktische tips. Bekijk blog >

Zorg(inkoop)plicht, wachtlijsten en inhaalzorg: NZa is aan zet met handhaving zorgplicht

Het einde van de coronapandemie is in zicht. Veel verzekerden wachten op inhaalzorg. Lees in onze nieuwste blog hoe de NZa aan zet is om deze gevolgen van de coronacrisis te beteugelen. Bekijk blog >

Ruzie radiologen beslecht met kartelverbod: schending non-concurrentiebeding geen geldige opzeggingsgrond binnen coöperatie

Hof oordeelt bij conflict tussen radiologen dat opzegging lidmaatschap coöperatie op basis van schending non-concurrentiebeding niet geldig is. Het beding is namelijk in strijd met het kartelverbod. Bekijk blog >

Gaat de NZa met de nieuwe NZa regeling zorginkoop effectief toezien op zorgverzekeraars?

In deze blog lichten wij de nieuwe versie van de NZa Regeling zorginkoop en de rol van de NZa bij de handhaving daarvan toe. Bekijk blog >
< 1 .. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 .. 46 >

Trends voorjaar 2023
Bekijk blog >

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.