Blogs

Rechtsverwerking in het aanbestedingsrecht: einde aan het Grossmann-verweer?

Een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland lijkt de invloed van het Grossmann arrest flink in te perken. Bekijk blog >

Zorginkoop en omzetplafonds: hoe komt een zorgaanbieder op voor een (beter) contract?

De inzet van omzetplafonds leidt geregeld tot conflicten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. In deze blog bespreken wij een aantal uitspraken over ontoereikende omzetplafonds die in het voordeel van de zorgaanbieder uitvielen. Bekijk blog >

Het dynamische begrip “publiekrechtelijke instelling” in het aanbestedingsrecht

Het team van Maverick Adovcaten schreef een artikel over “publiekrechtelijke instellingen” in het aanbestedingsrecht. Bekijk blog >

De European Green Deal: wat kunnen aanbesteders nu al doen?

De Europese Commissie heeft een reeks voorstellen gepresenteerd die moeten zorgen voor een reductie van 55% van de CO2-uitstoot in de EU. Aanbesteders hoeven niet te wachten tot deze voorstellen zijn aangenomen om bij te dragen aan het behalen van duurzaamheidsdoelen. Bekijk blog >

Het dynamische begrip “publiekrechtelijke instelling” en het aanbestedingsrecht

Het begrip publiekrechtelijke instelling staat al geruime tijd in de belangstelling. NS Stations, zorgverzekeraars, woningcorporaties, zorgkantoren: wanneer vallen private ondernemingen nou precies onder het aanbestedingsrecht? Bekijk blog >

DMA en de rol van nationale lidstaten: de lange arm van Brussel?

De bevoegdheden van nationale lidstaten zijn bij de toepassing en handhaving van de DMA beperkt. Meerdere EU-lidstaten hebben hun kritieken geuit over de Europese Commissie als centrale toezichthouder. Bekijk blog >

Na vervoer, bouw en infra, nu ook de Europese waterbouw "Made in China"!?

Is er een oplossing voor de oneerlijke concurrentie tussen Europese en Chinese inschrijvers op Europese aanbestedingen? Bekijk blog >
< 1 .. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 .. 43 >

Trends najaar 2022
Bekijk blog >

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.