Blogs

De markt voor online kansspelen gaat open: place your bets!

Sinds 1 april 2021 is het mogelijk een vergunning aan te vragen voor online kansspelen. Het vergunningstraject is stevig, een goede voorbereiding is dus cruciaal. Bekijk blog >

Maatregelenpakket voor verbeterde rechtsbescherming bij aanbesteden

Op 12 februari 2021 heeft de Staatssecretaris een nieuw maatregelenpakket voor verbeterde rechtsbescherming gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Hoe staat het met de inwerkingtreding van deze maatregelen? Bekijk blog >

Opzegging distributie­overeenkomst vanwege prijsdumping in strijd met kartelverbod

De rechtbank heeft bevestigd dat een distributieovereenkomst in een selectief distributiestelsel niet kan worden opgezegd wegens prijsdumping. Bekijk blog >

Rechtsbescherming van inschrijvers bij aanbestedingen: toekomstmuziek?

De Europese rechtsbeschermingsrichtlijnen schrijven voor dat sprake dient te zijn van ‘daadwerkelijke, snelle en effectieve rechtsbescherming’ bij aanbestedingen. Hoe pakken deze regels uit in de praktijk? Bekijk blog >

5 tips voor inkopers van UMC’s

Ziekenhuizen hebben vandaag de dag veel uitdagingen. Veel van deze aspecten kunnen via aanbestedingen een boost krijgen. Bekijk blog >

NZa en ACM spannen met AMM-besluit Emergis paard achter de wagen

Oproep aan de NZa en ACM om bij toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars niet langer met twee maten te meten en effectief toezicht op (uitwassen van) inkoopmacht van zorgverzekeraars te houden. Bekijk blog >

Niet zitten, maar zweven: hoe interpreteer je documenten in een aanbestedings­procedure?

Een inschrijving op een Europese aanbesteding is ongeldig en de gemeente dient de schade van de betreffende inschrijver te vergoeden. Bekijk blog >

Trends najaar 2022
Bekijk blog >

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.