Blogs

E-commerce: op naar een digital single market!

E-commerce en de gevolgen daarvan voor het mededingingsbeleid staan bij veel autoriteiten hoog op de agenda. Bekijk blog >

Mededingingsrecht en big data: grote problemen?

Mededingingsautoriteiten proberen meer grip te krijgen op de vraag hoe om te gaan met big data. Bekijk blog >

Telecomsector: blijvende deregulering of mogelijkheden voor reregulering?

Netneutraliteit en marktanalyses zullen opnieuw de agenda bepalen. Veel aandacht zal uitgaan naar de gevolgen van de samenvoeging van Ziggo en Vodafone. Bekijk blog >

Meer duidelijkheid in kartelschadezaken

Nederland behoudt haar leidende positie voor follow-on claims, mede door duidelijkheid op belangrijke geschilpunten. Bekijk blog >

Fusietoezicht in 2017: meer macht voor autoriteiten?

Bij veel fusiebeoordelingen blijven de sectoren TMT, agrochemie en zorg centraal staan. Ondertussen wordt gekeken naar een aanpassing van de fusiedrempels. Bekijk blog >

ACM en het kartelverbod: actief en pragmatisch toezicht

ACM zal zich nog actiever op kartels richten. Bekijk blog >

Zorgtoezicht en zorgfusietoetsing krijgt een impuls

Intensiever toezicht op de zorgsector maar zonder overheveling taken NZa naar ACM in 2017 en wat gaat het onderzoek naar concurrentie tussen zorgverzekeraars opleveren? Bekijk blog >

Trends voor 2019
Lees meer >

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.