Blogs

Onduidelijkheid over een duidelijk grensoverschrijdend belang

Twee arresten van de Hoge Raad geven richting aan de uitleg van een aanbestedingsrechtelijk “duidelijk grensoverschrijdend belang” maar laten ruimte voor discussie. Bekijk blog >

Zeven nieuwe tips voor bedrijven bij consumentenverkoop

In dit blog worden opnieuw belangrijke tips gegeven voor bedrijven die producten of diensten aan consumenten aanbieden. Bekijk blog >

Energietransitie & elektrische auto's (EV's): (on)eerlijke concurrentie in een schuivend krachtenveld?

De energietransitie en het toenemend gebruik van elektrische voertuigen heeft verstrekkende consequenties op de verhoudingen op de markt voor motorbrandstoffen. Tot nu toe heeft de overheid geen sturende rol gespeeld. De vraag is of dit op termijn zal gaan veranderen of dat de overheid de markt zijn gang zal laten gaan. Bekijk blog >

Pakketten­verordening: noodzakelijke regelgeving, symboolpolitiek of opmaat naar gedetailleerde sectorregulering?

Onlangs is de nieuwe Verordening betreffende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten in werking getreden. In deze blog wordt ingegaan op de gevolgen van de pakkettenverordening. Bekijk blog >

Content still king? Europa richt reguleringspijlen op online contentdiensten

Contentportabiliteit, verbod op geoblocking, netneutraliteit en andere wetsvoorstellen moeten toegang tot online contentdiensten vergemakkelijken. Bekijk blog >

Mededingingsrecht en concurrentie­vervalsing in de sport

De laatste tijd wordt door sporters steeds vaker met succes een beroep op een schending van het kartelverbod of het verbod op misbruik van machtspositie gedaan. In deze blog worden de ontwikkelingen op het gebied van sport en mededinging op een rij gezet. Bekijk blog >

Aanbestedingsrecht en informele (zorg)inkoopprocedures: the devil is in the details

Inkoopprocedures zonder gunningscriteria bieden ruimte voor aanbestedende diensten. Bestuderen van het bestek is cruciaal om te beoordelen welke regels van toepassing zijn op een inkoopprocedure. Bekijk blog >
< 1 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. 32 >

Trends voor 2021
Bekijk ons jaaroverzicht>

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.