Blogs

Trends voor 2017

In deze nieuwsbrief worden de belangrijkste trends op het gebied van het mededingingsrecht op een rij gezet. Bekijk blog >

Zorginkoop 2018: in 12 stappen naar een goed contract

Ook dit jaar geldt dat een goed contract met de zorgverzekeraars of zorgkantoren van groot belang is voor zorgaanbieders. Een goede voorbereiding is het halve werk. Daarbij is het zaak uw rechten te kennen, zodat u die tijdig kunt benutten. Bekijk blog >

Regulering: update marktanalyses telecomsector

In deze blog wordt een overzicht gegeven van de vorige reguleringsperiode in de telecomsector, alsmede van de huidige reguleringsperiode. Bekijk blog >

Wie komt er alle jaren

Gedicht van Sinterklaas aan de Autoriteit Consument & Markt. Bekijk blog >

Forumkeuzes en mededingingsrecht: waarom moeilijk als het ook makkelijk kan?

Recentelijk deed de Rechtbank Rotterdam uitspraak over de vraag of een vordering wegens schending van het mededingingsrecht binnen het bereik van een forumkeuze viel. Deze blog identificeert een andere (en makkelijkere) route die tot hetzelfde oordeel had kunnen leiden. Bekijk blog >

10 tips bij samenwerken en fuseren in de zorg in 2017

Bij welke instantie (of toezichthouder) moet in 2017 toestemming worden gevraagd en verkregen worden, en wanneer, alvorens een zorgfusie, een overname of joint venture in de zorg tot stand te brengen? De antwoorden op deze en andere vragen staan in deze blog. Daarnaast bevat deze blog tips om zo efficiënt mogelijk een meldingstraject bij de NZa en/of ACM te doorlopen. Bekijk blog >

Toezicht kartelverbod in de zorg en inkoopmacht zorgverzekeraars

Maverick plaatst de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam inzake de Landelijke Huisartsen Vereniging in het kader van het huidige toezicht van ACM in de zorg. Neemt ACM wel voldoende de inkoopmacht van zorgverzekeraars in ogenschouw? Bekijk blog >

Trends voor 2019
Lees meer >

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.