Blogs

Zorginkoop 2019: benut uw rechten bij de zorgverkoop

(Gezamenlijke) zorgverkoop: in 12 stappen in 2018 naar een goed contract voor 2019. Wij zetten de mogelijkheden in deze blog op een rij zodat u uw mogelijkheden kunt verkennen en uw rechten tijdig kunt benutten. Bekijk blog >

De concurrentieslag om post en pakketten: complementaire tegenpolen

Er zijn weinig markten die zich in korte tijd zo snel en zo tegenstrijdig hebben ontwikkeld als de (Nederlandse) post- en pakkettenmarkten. Bekijk blog >

Zorgfusies: lage drempels ACM blijven van kracht en NZa beboet niet melden

In de zorg gelden tot 2023 verlaagde omzetdrempels bij de vraag of een transactie gemeld moet worden bij ACM. De NZa beboet gun jumping en hoe staat het met de overheveling van de fusietoetsing door de NZa naar ACM? Bekijk blog >

Hoe staat het met de handhaving van de zorgplicht en de NZa Regeling zorginkoop?

De NZa publiceerde onlangs een nieuwe Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw en een nieuwe Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw. Wat zijn de ontwikkelingen voor 2018?  Bekijk blog >

Hoor wie klopt daar, ACM?

Gedicht van Sinterklaas aan de Autoriteit Consument & Markt. Bekijk blog >

De Geoblocking Verordening: een nieuwe loot aan het mededingingstoezicht

Commissie legt laatste hand aan nieuwe verordening die éénwording interne digitale markt moet stimuleren. Bekijk blog >

ACM handhaaft consumentenregels vooral informeel

Blaffende honden bijten (vooralsnog) zelden. Bekijk blog >
< 1 .. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 .. 30 >

Trends voor 2019
Lees meer >

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.