Blogs

Staatssteun: over belastingvoordelen, woningcorporaties, ziekenhuizen, subsidies en voetbalclubs

Het bereik van het verbod op staatssteun is breder dan de belastingvoordelen die lidstaten via tax rulings aan multinationals geven. Ook woningcorporaties, ziekenhuizen en voetbalclubs kunnen bijvoorbeeld met de staatssteunregels in aanraking gekomen. De laatste ontwikkelingen worden in deze blog op een rij gezet. Bekijk blog >

Ontwikkelingen fusiecontrole: lagere omzetdrempels en meer concentratiemeldingen

Of een transactie dient te worden gemeld bij de mededingingsautoriteiten is vaak afhankelijk van de vraag of de betrokken ondernemingen bepaalde omzetdrempels halen. In Europa zijn er landen, zoals Duitsland, waar die drempels worden verlaagd. Gaat de Europese Commissie hierin mee en wat is er in Nederland te verwachten? Bekijk blog >

Duurzaamheidsafspraken, mededingingsrecht en kartelverbod: hoe nu verder?

Dat er een wetsvoorstel komt dat een duurzaamheidskartelregister introduceert was uiteraard een 1-aprilgrap, maar hoe staat het met het Wetsvoorstel algemene gelding duurzaamheidsinitiatieven en hoe krijgt men afspraken om samen te ‘vergroenen’ van de grond? Bekijk blog >

Duurzaamheidskartelregister maakt groene samenwerkingsafspraken mogelijk

Het ministerie van Economische Zaken bereidt een wetsvoorstel voor waarin een duurzaamheidskartelregister wordt geïntroduceerd voor het Nederlandse bedrijfsleven. Het register is vergelijkbaar met het kartelregister dat gold tot de invoering van de Mededingingswet. Bekijk blog >

Bedrijfsbezoek Nederlandse Zorgautoriteit: 9 tips bij een inval van NZa

De NZa richt regelmatig haar pijlen op zorgaanbieders vanwege mogelijke declaratiefraude of andere schending van de Wet Marktordening Gezondheidszorg. In deze blog gaan wij in op de vraag: hoe om te gaan met een onaangekondigd bezoek van de NZa? Bekijk blog >

Consumentenrecht: ook voor ACM en Europese Commissie blijft de klant koning

ACM blijft zich richten op de naleving van de consumentenregels door webwinkels. De Europese Commissie evalueert of een wijziging van het consumentenrecht nodig is. Bekijk blog >

Kansen en beperkingen in het aanbestedingsrecht

Gewijzigde Aanbestedingswet en rechtspraak leiden tot nieuwe kansen, maar ook nieuwe valkuilen, voor inschrijvers en aanbestedende diensten. Bekijk blog >
< 1 .. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 .. 27 >

Trends voor 2019
Lees meer >

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.