Blogs

Hoe benut de zorgaanbieder zijn rechten bij de Wlz-zorginkoop en wanneer komt NZa in actie?

Zorgaanbieders die Wlz-zorg verlenen zijn buitengewoon sterk afhankelijk van zorgkantoren. Welke regels hebben zorgkantoren na te leven bij de Wlz-zorginkoop en wanneer komt de NZa in actie? Bekijk blog >

Rechtsverwerking in het aanbestedingsrecht: einde aan het Grossmann-verweer?

Een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland lijkt de invloed van het Grossmann arrest flink in te perken. Bekijk blog >

Zorginkoop en omzetplafonds: hoe komt een zorgaanbieder op voor een (beter) contract?

De inzet van omzetplafonds leidt geregeld tot conflicten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. In deze blog bespreken wij een aantal uitspraken over ontoereikende omzetplafonds die in het voordeel van de zorgaanbieder uitvielen. Bekijk blog >

Het dynamische begrip “publiekrechtelijke instelling” in het aanbestedingsrecht

Het team van Maverick Adovcaten schreef een artikel over “publiekrechtelijke instellingen” in het aanbestedingsrecht. Bekijk blog >

De European Green Deal: wat kunnen aanbesteders nu al doen?

De Europese Commissie heeft een reeks voorstellen gepresenteerd die moeten zorgen voor een reductie van 55% van de CO2-uitstoot in de EU. Aanbesteders hoeven niet te wachten tot deze voorstellen zijn aangenomen om bij te dragen aan het behalen van duurzaamheidsdoelen. Bekijk blog >

Het dynamische begrip “publiekrechtelijke instelling” en het aanbestedingsrecht

Het begrip publiekrechtelijke instelling staat al geruime tijd in de belangstelling. NS Stations, zorgverzekeraars, woningcorporaties, zorgkantoren: wanneer vallen private ondernemingen nou precies onder het aanbestedingsrecht? Bekijk blog >

DMA en de rol van nationale lidstaten: de lange arm van Brussel?

De bevoegdheden van nationale lidstaten zijn bij de toepassing en handhaving van de DMA beperkt. Meerdere EU-lidstaten hebben hun kritieken geuit over de Europese Commissie als centrale toezichthouder. Bekijk blog >
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .. 40 >

Trends voor 2022
Bekijk ons jaaroverzicht>

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.