Blogs

Meer open normen ACM risico voor rechtszekerheid? Met grote(re) macht komt grote(re) verantwoordelijkheid

De bestuursvoorzitter van de ACM, Martijn Snoep, pleit voor meer open normen. Dit brengt risico’s mee voor bedrijven. Bedrijven moeten weten wat de spelregels zijn waarbinnen zij moeten opereren. Lees meer >

Strengere regels voor (online) verkoop: nepkortingen aan banden gelegd

ACM verscherpt toezicht en handhaving op nepkortingen. De belangrijkste praktische aandachtspunten voor online retailers op een rij. Lees meer >

Handvatten toepassing (duurzaamheids)vrijstelling van kartelverbod: artikel 210 bis GMO

Bedrijven kunnen gebruik maken van de duurzaamheidsvrijstelling uit de GMO-verordening. Welke concrete voorwaarden gelden hiervoor? Lees meer >

Laatste ontwikkelingen en eerste ervaringen met het toezicht op investeringen in sensitieve sectoren

In deze blog worden de laatste ontwikkelingen besproken over het nieuwe toezicht op overnames en investeringen in vitale aanbieders en bedrijven met sensitieve technologie (Wet Vifo). Ook delen wij onze eerste ervaringen met de nieuwe toezichthouder BTI. Lees meer >

Beste prijsgaranties voor online platforms: wel of niet in strijd met kartelverbod?

De Rechtbank Amsterdam is van plan prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie om te beoordelen of de pariteitsclausules van Booking.com onder het kartelverbod kunnen vallen. Lees meer >

Geneesmiddelen en mededingingsrecht: Hof van Justitie laat kartelboete voor pay-for-delay overeenkomsten in stand

In deze blog gaan wij in op de uitspraak van het Hof in de zaak Lundbeck.  Lees meer >

ACM neemt medische hulpmiddelensector onder de loep

De ACM heeft onderzoek laten doen naar de markt voor medische hulpmiddelen. In deze blog staan de belangrijkste bevindingen van de ACM op een rij. Lees meer >
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .. 49 >

Trends najaar 2023
Bekijk blog >

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.