Blogs

Zorginkoop 2025: zorgaanbieder benut tijdig uw rechten!

In deze blog zetten wij in 11 stappen uiteen hoe u bij de zorgcontractering 2025 uw rechten kunt benutten om aan een goed contract 2025 met de zorgverzekeraar(s) te komen. Lees meer >

Residuen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong: de regels, NVWA-controle en handhaving

In deze blog zetten wij de belangrijkste regelgeving en praktische aandachtspunten bij residuen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong op een rij. Lees meer >

Nieuw: mededingingsrecht op Aruba

Begin dit jaar is op Aruba de Mededingingsverordening in werking getreden, die het mogelijk maakt om mededingingsproblemen bestuursrechtelijk én civielrechtelijk aan te pakken. Lees meer >

NZa en VWS bevestigen koerswijziging: de zorgplicht wordt in de wet zorginkoopplicht

De NZa en VWS maken een ommezwaai: NZa zet in op opvallende maatregelen om handhaving zorgplicht te bewerkstelligen. Lees meer >

ACM ziet terecht ruimte voor ouderenzorgfusies

Samenwerken en fuseren in de ouderenzorg is volgens de ACM goed mogelijk. Zorgvuldige voorbereiding van een NZa-/ACM-melding blijft daarbij belangrijk. Wij zetten de kansen en risico's op een rij. Lees meer >

Eindelijk NZa handhaving zorg(inkoop)plicht: een stap vooruit, maar het moet snel beter

De NZa treedt op tegen zorgverzekeraars voor het niet nakomen van hun zorg(inkoop)plicht. In deze blog lichten wij toe dat de actie van de NZa een stap in de goede richting is, maar er bij de NZa nog veel werk aan de winkel is. Lees meer >

Webshops en de Digital Markets Act: weet welke rechten je hebt

De DMA is in werking getreden en bevat nieuwe, strenge regels voor een select aantal online platforms waar ondernemers en consumenten nauwelijks omheen kunnen. De regels uit de DMA lijken op het eerste gezicht complex. Deze blog besteedt aandacht aan de rechten die webshops kunnen ontlenen aan de DMA. Lees meer >
< 1 2 3 4 5 6 7 .. 51 >

Trends najaar 2023
Bekijk blog >

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.