Regulering

Marktregulering

In sommige sectoren is naast het algemeen mededingingsrecht ook sectorspecifieke regulering van toepassing. De reden hiervoor is dat het mededingingsrecht niet in alle gevallen voldoende is om een markt goed te laten functioneren. Dit is met name het geval in sectoren waarin voorheen een monopolie bestond (telecom, post, energie, vervoer, zorg en kansspelen). Met de geleidelijke liberalisering van die markten deed ook het sectorspecifieke toezicht zijn intrede. Toezichthouders (zoals ACM, NZa en de Kansspelautoriteit) kregen extra bevoegdheden om (potentiële) mededingingsproblemen in deze sectoren te verhelpen. De invulling van deze bevoegdheden kan grote gevolgen hebben op de commerciële bedrijfsvoering van ondernemingen. Dit geldt niet alleen voor de gereguleerde onderneming zelf, maar ook voor ondernemingen die daar afhankelijk van zijn. Sectorspecifieke regulering leidt dan ook vaak tot geschillen tussen ondernemingen en toezichthouders en tussen ondernemingen onderling.

Onze advocaten hebben veel ervaring op het gebied van economische regulering. We begrijpen dat een verplichting om kosten op een andere manier toe te rekenen een grote inbreuk kan vormen op de commerciële vrijheid van uw onderneming en dat het meer is dan een boekhoudkundige wijziging. We kennen de ins en outs van AMM, WACC, stranded costs, ROA en EPMU- vs. Ramsey-pricing en hebben hier al in talloze zaken over geadviseerd en geprocedeerd. Daarbij is het zo dat elke sector zijn eigen karakteristieken heeft die altijd om een eigen – zorgvuldig met u afgestemde - benadering vraagt.

Consument & regulering

Met de fusie van de NMa, de OPTA en de Consumentenautoriteit (CA) tot ACM is het belang van het consumentenrecht om (vermeende) problemen op een markt op te lossen aanzienlijk toegenomen. In navolging van toezichthouders in andere landen speelt consumer empowerment een steeds grotere rol in het "probleemoplossend toezicht" van ACM. Deze vorm van toezicht houdt in dat het er niet om gaat hoe een (vermeend) probleem wordt opgelost, áls het maar wordt opgelost. Het consumentenrecht, dat nog volop in ontwikkeling is, kan daarbij een machtig wapen zijn voor de toezichthouder. ACM heeft al de nodige boetes opgelegd maar ook ondernemingen op informele wijze gedwongen aanpassingen door te voeren in bijvoorbeeld hun advertenties en marketing. Alleen de dreiging van een procedure - en daarmee mogelijke imagoschade - is voor ondernemingen vaak al reden hun handelswijze aan te passen. De bescherming van de online consument heeft vooral de aandacht van ACM. Verschillende bedrijven zijn de afgelopen tijd door ACM beboet voor schending van de consumentenregels bij online verkoop.

De advocaten van Maverick Advocaten zijn nauw betrokken bij de gevolgen van ACM’s focus op het consumentenrecht. Zij begrijpen dat, zeker als het gaat om consumentenbelangen, niet alleen juridische argumenten de doorslag geven. Mocht een juridische procedure wél de juiste weg zijn, dan is Maverick de partij bij uitstek om u hierin te ondersteunen.

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op:

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Cyriel Ruers

T +31 20 238 20 15
M +31 6 10 257 754