Blogs

Europese Commissie start offensief tegen online verticale prijsbinding

Een leverancier die zijn distributeurs verplicht een vaste of minimumprijs te hanteren loopt het risico het kartelverbod te overtreden. De Europese Commissie gaf hier tot voor kort weinig prioriteit aan. Hierin lijkt verandering te komen. Bekijk blog >

Franchise en het kartelverbod

Franchising neemt binnen het mededingingsrecht een bijzondere plaats in. In deze blog worden de belangrijkste mededingingsrechtelijke aandachtspunten van franchisecontracten besproken. Bekijk blog >

Onduidelijkheid over een duidelijk grensoverschrijdend belang

Twee arresten van de Hoge Raad geven richting aan de uitleg van een aanbestedingsrechtelijk “duidelijk grensoverschrijdend belang” maar laten ruimte voor discussie. Bekijk blog >

Zeven nieuwe tips voor bedrijven bij consumentenverkoop

In dit blog worden opnieuw belangrijke tips gegeven voor bedrijven die producten of diensten aan consumenten aanbieden. Bekijk blog >

Energietransitie & elektrische auto's (EV's): (on)eerlijke concurrentie in een schuivend krachtenveld?

De energietransitie en het toenemend gebruik van elektrische voertuigen heeft verstrekkende consequenties op de verhoudingen op de markt voor motorbrandstoffen. Tot nu toe heeft de overheid geen sturende rol gespeeld. De vraag is of dit op termijn zal gaan veranderen of dat de overheid de markt zijn gang zal laten gaan. Bekijk blog >

Pakketten­verordening: noodzakelijke regelgeving, symboolpolitiek of opmaat naar gedetailleerde sectorregulering?

Onlangs is de nieuwe Verordening betreffende grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten in werking getreden. In deze blog wordt ingegaan op de gevolgen van de pakkettenverordening. Bekijk blog >

Content still king? Europa richt reguleringspijlen op online contentdiensten

Contentportabiliteit, verbod op geoblocking, netneutraliteit en andere wetsvoorstellen moeten toegang tot online contentdiensten vergemakkelijken. Bekijk blog >
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 27 >

Trends voor 2019
Lees meer >

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.