Blogs

ACM verruimt mogelijkheden voor tariefafspraken zzp’ers

De ACM heeft voor zzp’ers de mogelijkheid verruimd om afspraken over tarieven te maken. Bekijk blog >

Franchise en mededinging: rechtspraak en ontwikkelingen

De franchiseovereenkomst: waar liggen de grenzen bij non-concurrentiebedingen, verticale prijsbinding en beperking van online verkoop? Bekijk blog >

Wachtlijsten, patiëntenstops en zorgplicht: wat kan of moet (u met) de NZa doen?

Wat zijn de taken en bevoegdheden van de NZa als het aankomt op de zorginkoopplicht van zorgverzekeraars? Bekijk blog >

Waarom slaat ACM met haar Santeon-brief de plank mis? ACM, los eerst reële problemen in de zorg op!

De ACM stelt met ondermaatse onderbouwing voorwaarden aan samenwerking Santeon ziekenhuizen maar laat uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars en de polisjunge ongemoeid. Tijd voor een andere aanpak bij het ACM zorgtoezicht. Bekijk blog >

Bijklussende overheid en Wet Markt en Overheid: niet altijd een economische activiteit of in algemeen belang

Uit de rechtspraak blijkt dat het voor private bedrijven kan lonen om tegen een concurrerende overheid te procederen. Bekijk blog >

Betere waarheidsvinding bij kartelonderzoek ACM? Verruim het recht van verdachten om getuigen te horen!

Hernieuwd pleidooi voor verruiming van het recht van kartelverdachten om de betrokken personen te kunnen horen. Bekijk blog >

Geoblocking: nieuwe regelgeving online verkoop

Eind vorig jaar is de Geoblocking-Verordening in werking getreden. Sindsdien zijn bepaalde vormen van “geoblocking” en “geodiscriminatie” verboden. Bekijk blog >
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 30 >

Trends voor 2019
Lees meer >

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.