Blogs

5 tips voor informatie-uitwisseling bij due diligence en M&A-transacties. Wat mag wel en niet onder het kartelverbod?

De uitwisseling van informatie tussen bedrijven bij een fusie of overname kan verboden zijn. In deze blog worden de belangrijkste aandachtspunten op een rij gezet. Bekijk blog >

Aanpassingen fusietoets NZa: beperktere reikwijdte maar intensievere toetsing

De NZa wijzigt haar zorgspecifieke fusietoets per 1 juli 2022 op een drietal punten. In deze blog worden de wijzigingen toegelicht. Bekijk blog >

Optreden ACM en Europese Commissie tegen misbruik machtspositie farmaceutische bedrijven neemt toe

De ACM en Commissie hebben volop aandacht voor misbruik machtspositie in de farmaceutische sector. In deze blog staan de lessen die farmaceuten kunnen trekken uit het toezicht van de ACM en de Commissie op een rij. Bekijk blog >

Buma/Stemra misbruikt machtspositie en moet schadevergoeding betalen

Het hof heeft geoordeeld dat Buma/Stemra haar machtspositie heeft misbruikt tegenover leveranciers van achtergrondmuziek door ongelijke voorwaarden te hanteren ten opzichte van streamingsdiensten. Bekijk blog >

Verduurzaming van landbouw- en voedselvoorzieningsketen en inkoopmacht van retailers: een ongelukkig huwelijk. Biedt het mededingingsrecht uitkomst?

De Wet OHP en het verbod op misbruik van machtspositie staan centraal. Ook komen productenorganisaties, duurzaamheidsinitiatieven en verkoop onder kostprijs aan bod. Bekijk blog >

Invoering Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames nabij: waakzaamheid nu al geboden

Wet Vifo introduceert toets voor investeringen in vitale aanbieders en sensitieve technologieën. In deze blog beschrijven wij het toepassingsbereik en de belangrijkste aandachtspunten van de Wet Vifo. Bekijk blog >

Kwaliteitsregelingen, keurmerken en het kartelverbod: EU-voorstel tot uitbreiding beschermde geografische aanduiding

Voorstel Commissie tot uitbreiding huidige kwaliteitsregeling beschermde geografische aanduiding. In deze blog bespreken wij de verhouding tussen het kartelverbod en kwaliteitsregelingen. Bekijk blog >
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 44 >

Trends najaar 2022
Bekijk blog >

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.