ACM beboet opnieuw leverancier voor prijsbinding retailers

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een boete van 8 miljoen euro opgelegd aan elektronicaconcern LG voor het uitoefenen van invloed op de verkoopprijzen voor televisies van detailhandelaren. Dit is in strijd met het mededingingsrecht. Een leverancier mag adviesprijzen geven aan retailers. Dit mag echter niet meer zijn dan een advies; een retailer moet vrij zijn om zijn eigen verkoopprijs vast te stellen. Iedere beperking van deze vrijheid wordt geacht in strijd te zijn met het kartelverbod zoals bepaald in artikel 6 Mededingingswet en artikel 101 VWEU.

Verticale prijsbinding staat hoog op de radar van de toezichthouders. De ACM is eerder een campagne gestart om retailers te waarschuwen voor verticale prijsafspraken. Daarnaast heeft de ACM waarschuwingen gegeven aan leveranciers van baby- en kinderproducten, slimme elektronische sportapparaten, voedingssupplementen, mobiele televisieontvangers en woninginrichting producten. Ook zijn leveranciers gedwongen compliance programma’s op te zetten en brieven te sturen aan hun afnemers, waarin zij aangeven dat retailers vrij zijn hun eigen prijzen te bepalen.

Maar het blijft niet bij waarschuwingen. LG is beboet omdat zij verboden afspraken heeft gemaakt met zeven grote online retailers over de prijzen voor LG televisies. LG gaf prijsadviezen aan retailers die hun televisies verkochten en verzocht hen deze prijzen te hanteren. De retailers volgden de verzoeken op. LG monitorde de prijzen en sprak de retailers aan indien zij prijzen hanteerden die onder de adviesprijs lagen. Ook verzocht LG de retailers bepaalde aanbiedingen niet op prijsvergelijkingssites te adverteren, prijzen van andere retailers niet automatisch te volgen en kassakortingen niet online zichtbaar te maken.

Het is de tweede keer dat de ACM hiervoor een boete oplegt. Eerder is Samsung voor vergelijkbaar gedrag beboet. Ook Samsung zou volgens de ACM actief invloed hebben uitgeoefend op de (online-)consumentenprijzen van televisies van retailers. Het bezwaar van Samsung tegen deze boete is door de ACM afgewezen. Samsung heeft hiertegen beroep ingesteld en LG zal vermoedelijk hetzelfde doen.

De rechtbank zal in beide procedures waarschijnlijk ingaan op het recente Super Bock-arrest. Hierin heeft het Hof van Justitie verduidelijkt dat voor verticale prijsbindingsafspraken sprake dient te zijn van (uitdrukkelijke of stilzwijgende) wilsovereenstemming van distributeurs om de opgelegde wederverkoopprijzen in acht te nemen. Hieraan lijkt te zijn voldaan in de Samsung- en LG-zaak omdat retailers naar aanleiding van de ‘adviesprijzen’ hun prijzen aanpasten.

Ook is interessant om te bezien of de rechtbank vindt dat de ACM voldoende heeft onderzocht en aangetoond dat hierdoor de concurrentie is beperkt. Uit Europese rechtspraak volgt mogelijk dat een beperking van de mededinging tussen distributeurs van hetzelfde merk (intrabrand concurrentie) in beginsel uitsluitend schadelijk is als de daadwerkelijke mededinging tussen verschillende merken (interbrand concurrentie) wordt verzwakt. Dit is zowel in de Samsung- als LG-zaak niet evident. Wordt dus opnieuw vervolgd!

Deze blog is ook verschenen in de rubriek Snelrecht van het vakblad Mr. Het artikel is hier te lezen.

Voor alle informatie over een bedrijfsbezoek van de ACM en de Europese Commissie, zie invalacm.nl

Volg Maverick Advocaten op LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Cyriel Ruers

T +31 20 238 20 15
M +31 6 10 257 754