Hoge boete verticale prijsbinding waarschuwing voor leveranciers

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een hoge boete van 39 miljoen euro opgelegd aan elektronicaconcern Samsung voor het uitoefenen van invloed op de verkoopprijzen voor televisies van detailhandelaren. Dit is in strijd met het mededingingsrecht. Een leverancier mag adviesprijzen geven aan retailers. Dit mag echter niet meer zijn dan een advies; een retailer moet vrij zijn om zijn eigen verkoopprijs vast te stellen. Iedere beperking van deze vrijheid wordt geacht in strijd te zijn met het kartelverbod zoals bepaald in artikel 6 Mededingingswet en artikel 101 VWEU. Het is de eerste keer dat de ACM hiervoor een boete oplegt aan een leverancier.

Volgens de ACM zorgde Samsung er onder het mom van “prijsadviezen” voor dat de detailhandelaren hun prijzen verhoogden naar het door Samsung gewenste niveau. De detailhandelaren volgden dit omdat Samsung ook andere detailhandelaren consequent aansprak als zij te lage prijzen hanteerden. Samsung wist dat zij detailhandelaren niet kon verplichten hun prijzen te verhogen. Medewerkers gebruikten daarom de term “advies” maar dit was in realiteit niet individueel en vrijblijvend. De gedragingen verstoorden volgens de ACM de concurrentie op detailhandelsniveau en leidden tot hogere prijzen voor consumenten. Het besluit komt niet uit de lucht vallen. De ACM maakte in 2018 bekend dat zij bedrijfsinvallen had gedaan. In die periode heeft de ACM ook kenbaar gemaakt dat zij voortaan meer prioriteit aan verticale beperkingen wilde geven. Ook verving de ACM haar eerdere toezichtstrategie door een strenger beleid.

Onlangs heeft de ACM een onderzoek naar mogelijke dwingende minimumprijzen voor retailers in de woninginrichtingsector bij gebrek aan bewijs gesloten. De ACM heeft dat wel aangegrepen om de regels voor leveranciers en distributeurs te benadrukken. Aan de hand van zes punten herhaalt de ACM dat distributeurs zelfstandig hun verkoopprijs en een eventuele korting moeten bepalen. Leveranciers mogen niet meer doen dan het geven van advies hierover. Ze mogen op geen enkele wijze druk uitoefenen door bijvoorbeeld te dreigen met een leveringsstop als het advies niet wordt opgevolgd. Ook mag een leverancier geen informatie geven aan een distributeur over de verkoopprijzen van andere distributeurs. Andersom is dat ook verboden: distributeurs mogen geen informatie geven over de prijzen van andere leveranciers.

In het buitenland staat verticale prijsbinding ook hoog op de radar van mededingingsautoriteiten. Zo heeft onlangs de Franse autoriteit een boete van 125 miljoen euro opgelegd aan brillenproducenten. In Duitsland kregen fabrikanten van muziekinstrumenten een boete van 21 miljoen euro. Ook de Europese Commissie blijft streng optreden tegen verticale prijsbinding. De voorstellen voor herziening van de Groepsvrijstelling verticale overeenkomsten en de Richtsnoeren inzake verticale beperkingen laten er geen twijfel over bestaan dat verticale prijsbinding verboden blijft. De ACM heeft aangekondigd een campagne te starten om detailhandelaren te waarschuwen voor verticale prijsafspraken en uit te leggen welke regels er gelden. Wordt dus vervolgd!

Deze blog is ook verschenen in de rubriek Snelrecht van het vakblad Mr. Het artikel is hier te lezen.

Voor alle informatie over een bedrijfsbezoek van ACM en de Europese Commissie zie invalacm.nl

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318