Blogs

Monopolies en machtsposities: focus op digitale economie

Toezichthouders richten pijlen op online platforms. Bekijk blog >

Bescherming consument speerpunt van ACM

Nieuwe regelgeving, hogere boetes en meer procedures. Bekijk blog >

Collectieve beheersorganisaties en het mededingingsrecht

Door de wijzigingen in het (digitale) medialandschap, wordt de positie van CBO’s steeds belangrijker. Bekijk blog >

ACM versoepelt kartelverbod voor samenwerking bedrijven bij duurzaamheid

ACM heeft een (concept) Leidraad gepubliceerd waarmee bedrijven meer ruimte krijgen om duurzaamheidsafspraken te maken. Bekijk blog >

Kartelverbod en misbruik machtspositie stellen grenzen aan schikking octrooigeschillen

Het spanningsveld tussen IE-rechten en concurrentie in de farmasector is een actueel onderwerp. Het Hof is in Generics nader ingegaan op de rol van IE-rechten bij de beoordeling van schikkingsovereenkomsten onder het mededingingsrecht. Bekijk blog >

De digitale toekomst van het mededingingsrecht

De Europese Commissie heeft ter modernisering van het mededingingsrecht twee nieuwe handhavingsinstrumenten voorgesteld: een poortwachtersinstrument en nieuwe onderzoeksbevoegdheden. In deze blog worden deze twee initiatieven uiteengezet. Bekijk blog >

De ACM is terug en komt naar je toe deze zomer!

Na een periode van lockdown, heeft ACM haar onderzoeken, bedrijfsbezoeken, verhoren en hoorzittingen hervat. Op het gebied van consumentenbescherming en online platforms belooft het een hete zomer te worden. Bekijk blog >

Trends najaar 2022
Bekijk blog >

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.