Blogs

Crisiskartels en staatssteun als oplossing bij coronapandemie

Crisiskartels en flexibele staatssteunregels als oplossing bij gevolgen coronapandemie? Lees hier wat ondernemingen kunnen doen. Bekijk blog >

Zeven nieuwe tips voor bedrijven bij online consumentenverkoop

De ACM heeft een leidraad gepubliceerd over de bescherming van de online consument. In deze blog worden aan de hand van de Leidraad de belangrijkste tips voor bedrijven bij online consumentenverkoop op een rij gezet. Bekijk blog >

Voorstel zorgfusieverbod is onhaalbaar en werkt contraproductief

De Minister wil een de facto fusieverbod voor bepaalde zorgaanbieders creëren. In deze blog lichten wij toe waarom het voorstel een averechts effect kan hebben en schadelijk is voor de zorgsector en de patiënt. Bekijk blog >

Recordboete ACM voor wissen WhatsApp bij kartelonderzoek

De ACM heeft een bedrijf een hoge boete voor niet-meewerken opgelegd omdat medewerkers tijdens een bedrijfsinval Whatsapp chats hebben gewist. Bekijk blog >

ACM verruimt mogelijkheden voor tariefafspraken zzp’ers

De ACM heeft voor zzp’ers de mogelijkheid verruimd om afspraken over tarieven te maken. Bekijk blog >

Franchise en mededinging: rechtspraak en ontwikkelingen

De franchiseovereenkomst: waar liggen de grenzen bij non-concurrentiebedingen, verticale prijsbinding en beperking van online verkoop? Bekijk blog >

Wachtlijsten, patiëntenstops en zorgplicht: wat kan of moet (u met) de NZa doen?

Wat zijn de taken en bevoegdheden van de NZa als het aankomt op de zorginkoopplicht van zorgverzekeraars? Bekijk blog >

Trends voor 2022
Bekijk ons jaaroverzicht>

Nieuwsbrief

U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.