Wie overvraagt, wordt overgeslaagd

Lieve ACM’ers,

Het seizoen van verlanglijstjes is van start gegaan,
Koude, natte winterdagen en hoge energierekeningen komen dr aan.
Schoenen worden gezet – vol verwachting klopt ons hart,
En op dit gedicht wacht ACM natuurlijk altijd met smart.
Zoals jullie van ons gewend zijn: het afgelopen jaar in een gedicht,
Hopelijk geeft het ACM wat (zelf)inzicht.

Het jaar van ACM begon met een concrete vracht,
Energie, digitale economie en verduurzamen hadden de volle aandacht.
Maar Sint schrok zich wezenloos,
Het was bepaald geen focus wat de ACM in 2023 koos.
Toen Sint de verlanglijst van deze Rupsje Nooitgenoeg ontving,
Zag hij waar het met ACM’s focus mis ging.
ACM ging met maar liefst vijf! verzoeken all-in:
Een verlanglijst met nieuwe bevoegdheden voor allerlei sectoren,
Opdat werkelijk alle bedrijven markten nooit en te nimmer meer kunnen verstoren.

De DSA en DMA traden in werking in dit jaar,
Die zijn vooral voor grote internetplatformen een gevaar.
ACM zag een grote rol voor zich weggelegd binnen die DMA en DSA,
Maar hield daar slechts toezichtstaken op na.
En de Commissie strooit niet met cadeaus als Sinterklaas,
Brussel blijft -zo wist ACM- digitale poortwachters (en de ACM) graag zelf de baas.

ACM toonde haar groene aard: duurzaamheid was het paradepaard,
Maar Europa vond dat het oprekken van lid 3 niet waard.
Ofschoon ACM’s interpretatie niet werd onderschreven,
betekende dat niet duurzaamheid en lid 3 zijn achterbleven.
De ACM leidraad werd herschreven naar een beleidsregel met Europees voorbeeld,
En gelukkig 'echt’ groene bedrijven hoeven niet te vrezen voor ACM die boetes uitdeelt.

Bescherming van consumenten op de energiemarkt dan als ACM-speerpunt,
Daarvoor heeft de ACM het op energieleveranciers gemunt.
Van hoge energietarieven wordt door ACM niet genoten,
En pleitte zij voor maatregelen om vergelijkbaarheid van contracten te vergroten.
Leveranciers moeten een nieuwe klantenstop krijgen bij overtreding van normen,
Het lijkt alsof de ACM de volledige energiemarkt wil hervormen.

Wat ontbreekt -om oligopolies te bestrijden- zijn nieuwe maatregelen,
Dynamiek terugbrengen om zo ‘t lot van al uw marktproblemen te bezegelen.
Met de nieuwe “Competition Tool” moet ACM bedrijven kunnen vastpinnen,
Misbruik van machtspositie aanpakken; dat zou al veel eerder moeten beginnen!
Maar wordt (uit)bouwen van bedrijven zo nog wel aantrekkelijker gemaakt?
Moet de ACM er niet voor waken dat menig bedrijf te vroeg afhaakt?

Weer een ander ‘hiaat’ zijn niet-meldingsplichtige kleine transacties,
Dit leidde in de markt tot de nodige wat kritische reacties.
ACM wil namelijk het recht kleinere fusies en overnames te verbieden,
En lijkt het gemunt te hebben op de private equity sector en andere kooplieden.
Maar heeft ACM de handen niet al vol; zoals aan verboden en grote fusies?
En trekt ACM met haar roep om meer bevoegdheden niet voorbarige conclusies?

Enfin, bij inwilligen van de verlanglijst komt wel erg veel op het bord van ACM,
Volgens de Sint is het daarom tijd voor een trap op de rem.
Want de kracht van ACM’s bestaande gereedschapskist mag niet worden onderschat,
Mogelijkheden om in te grijpen zijn er voor ACM al zat.
Het Gyselen rapport bracht het in klare taal,
ACM moet oog hebben voor tegengeluid, en dat was pas een deel van het verhaal.

Daarom, beste ACM, weet dat jullie het niet graag willen horen,
Maar jullie roep om meer bevoegdheden lijkt op een vlucht naar voren.
Meer middelen + meer mensen is wat toezichthouders zich al decennia wensen,
De echte kunst van toezichthouden is met minder er meer en sneller uit weten te benzen.
Een werkelijke toezichtsrevolutie slaagt niet door te overvragen,
Maar wel door dag in dag uit zorgvuldigheid, kennis en focus uit te dragen!

Sint en zijn Pieten

Volg de Sint op TV of stuur hem een e-mail

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Cyriel Ruers

T +31 20 238 20 15
M +31 6 10 257 754