Maverick Advocaten komt op tegen uitwassen inkoopmacht zorgverzekeraar: VGZ voor derde maal door NZa gewaarschuwd

Een team van Maverick Advocaten diende namens een zorgaanbieder succesvol een handhavingsverzoek in bij de Nederlandse Zorgautoriteit (“NZa”). Het handhavingsverzoek zag op een uitwas van de inkoopmacht van een zorgverzekeraar bij de zorginkoop. Zorgverzekeraar VGZ schond in 2021/2022 de NZa Regeling transparantie zorginkoop Zvw (“Regeling zorginkoop”) door niet tijdig en duidelijk op vragen van de zorgaanbieder over het VGZ-contractaanbod 2022 (inclusief omzetplafond) te reageren. Daartoe is VGZ op grond van artikel 5 van de Regeling zorginkoop wel gehouden. De NZa komt na onderzoek tot de conclusie dat VGZ de Regeling zorginkoop inderdaad schond door niet tijdig te reageren. Voor deze overtreding legt de NZa een formele waarschuwing op aan VGZ. De waarschuwing houdt in dat wanneer VGZ binnen twee jaar artikel 5 van de Regeling zorginkoop opnieuw schendt, de NZa in beginsel zal optreden met formele maatregelen, zoals een aanwijzing of een bestuurlijke boete.

NZa Regeling zorginkoop

Het is voor VGZ de derde formele waarschuwing van de NZa voor schending van de Regeling zorginkoop. VGZ werd eerder al gewaarschuwd (2x) door de NZa. VGZ sloeg deze waarschuwingen in de wind en schond ten nadele van zorgaanbieders in 2019 wederom de Regeling zorginkoop. De NZa legde vervolgens aan VGZ in 2020 een boete op en deelde eind 2021 een tweede boete uit VGZ voor schendingen van de Regeling zorginkoop. De NZa legde eerder ook aan DFZ onderdeel van Zilveren Kruis een boete op voor een schending van de Regeling zorginkoop. Lees hier, hier en hier meer daarover. De NZa deelde ook formele waarschuwingen uit voor overtredingen van de Regeling zorginkoop aan andere zorgverzekeraars. Zo waarschuwde de NZa EUcare, Zorg en Zekerheid, CZ en DSW vanwege schendingen van de Regeling zorginkoop. De NZa heeft in 2019 kenbaar gemaakt harder op te treden tegen (herhaalde) overtredingen van de Regeling zorginkoop.

Maverick Advocaten maakt zich al jaren sterk voor adequate (handhaving van) dwingende regels voor zorgverzekeraars bij de zorginkoop en aanpak van uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars. Voor meer informatie zie hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier en hier. Voor meer informatie over de rechten van zorgaanbieders en plichten voor zorgverzekeraars raadpleeg zorgcontractering.com.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Leah Peeters

T +31 20 238 20 10
M +31 6 27 256 154