Maverick Advocaten verzoekt NZa op te treden tegen VGZ vanwege misleiding VGZ verzekerden en schendingen regeling zorginkoop

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg dienden namens een branchevereniging van zorgaanbieders handhavingsverzoeken in bij de Nederlandse Zorgautoriteit (“NZa”) in. De handhavingsverzoeken zien op diverse schending door VGZ van de NZa Regeling transparantie zorginkoop Zvw (“Regeling zorginkoop”) en de NZa Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (“Regeling informatieverstrekking zorgverzekeraars”).

Regeling zorginkoop

De NZa deelde in 2019 vijf formele waarschuwingen uit voor overtredingen van de Regeling zorginkoop door verzekeraars. De NZa waarschuwde in 2019 Zorg en Zekerheid, CZ, VGZ (2x) en DSW vanwege schendingen van de Regeling zorginkoop. De NZa legde eerder aan DFZ (onderdeel van Zilveren Kruis) een boete op voor een schending van de Regeling zorginkoop. Lees hier, hier en hier meer daarover. De NZa heeft in 2019 bij herhaling (zoals hier en hier) kenbaar gemaakt harder op te treden tegen (herhaalde) overtredingen van de Regeling zorginkoop. VGZ sloeg niettemin meteen in 2019 de twee formele NZa waarschuwingen in de wind en schond ten nadele van zorgaanbieders wederom de Regeling zorginkoop.

Regeling informatieverstrekking door verzekeraars

VGZ stelt na kritiek op de wijze van zorginkoop dat scherp inkopen noodzakelijk is. Het spreekt voor zich dat hoe scherp VGZ ook inkoopt, VGZ gehouden blijft aan de Wet Marktordening gezondheidszorg (“Wmg”) en de dwingende NZa regels die zien op de zorginkoop en consumentenvoorlichting en de NZa daar ook effectief op toeziet. VGZ verzocht de NZa in 2019 om zorgaanbieders die kritiek op VGZ hadden aan te pakken. De NZa waarschuwde vervolgens op 20 december 2019, zonder vaststelling van enige overtreding, zorgaanbieders om consumenten niet te misleiden en dreigde daarbij met een boete. De NZa was ondertussen, mede door een handhavingsverzoek, al ruimschoots bekend met het concrete feit dat VGZ ondanks haar eerdere twee waarschuwingen in 2019 wederom ten nadele van zorgaanbieders de Regeling zorginkoop schond. Ook wist de NZa al dat VGZ in 2019 in strijd met de Wmg en Regeling informatieverstrekking (potentiële) VGZ verzekerden zelf aantoonbaar verkeerd voorlicht.

Zorgaanbieders en verzekerden ondervinden jaar in jaar uit hinder en schade van de concrete schendingen door zorgverzekeraars van de Regeling zorginkoop en Regeling informatieverstrekking zorgverzekeraars. De branchevereniging van zorgaanbieders zag zich daarom gedwongen de NZa om handhaving te verzoeken. Nu de concrete schendingen niet alleen voorzienbaar schadelijk zijn voor verzekerden en zorgaanbieders, maar er bij VGZ ook sprake is van recidive vertrouwt de branchevereniging van zorgaanbieders erop dat de NZa nu ook tijdig en op passende wijze handhavend optreedt tegen VGZ.

Maverick Advocaten maakt zich al jaren sterk voor adequate (handhaving van) dwingende regels voor zorgverzekeraars bij de zorginkoop en aanpak van uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars. Voor meer informatie zie hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier en hier. Voor meer informatie over de rechten van zorgaanbieders en plichten voor zorgverzekeraars raadpleeg zorgcontractering.com.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318