Maverick Advocaten succesvol met drie handhavingsverzoeken bij NZa

Diederik Schrijvershof diende voor zorgaanbieders en hun branchevereniging bij de Nederlandse Zorgautoriteit met succes drie handhavingsverzoeken in over schendingen van dwingende regels door drie zorgverzekeraars.

De NZa startte naar aanleiding van de verzoeken twee onderzoeken naar schendingen van de NZa Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw door twee verschillende zorgverzekeraars. De betrokken zorgverzekeraar hanteerde onder andere een voorzienbaar te korte tekentermijn voor een contract respectievelijk was onvoldoende bereikbaar voor vragen van zorgaanbieders tijdens de contractering 2019. Het lopende onderzoek van de NZa kan resulteren in boetes voor de zorgverzekeraars. Eerder legde de NZa een andere zorgverzekeraar een boete op vanwege een schending van de Regeling zorginkoop. Lees hier, hier en hier meer daarover.

Het derde verzoek betrof een zorgverzekeraar die na 12 november jl. tal van reeds maanden eerder voor 2019 gecontracteerde zorgaanbieders onterecht als -niet gecontracteerd 2019- op zijn online zorgzoeker vermeldde. Dit zette consumenten die hun polis 2019 kiezen op het verkeerde been en verstoort het level playing field tussen de zorgaanbieders. De zorgverzekeraar schond daarmee de NZa Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten. Als gevolg van het handhavingsverzoek paste de zorgverzekeraar zijn online zorgzoeker aan. Deze zorgverzekeraar was eerder dit jaar volgens de NZa ook al aangesproken op onduidelijke communicatie. Meer informatie over de drie zaken van de NZa is hier te vinden.

Maverick Advocaten maakt zich al jaren sterk voor adequate (handhaving van) dwingende regels voor zorgverzekeraars bij de zorginkoop en aanpak van uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars. Voor meer informatie zie hier, hier, hier, hier en hier. Voor meer informatie over de rechten van zorgaanbieders en plichten voor zorgverzekeraars bij de zorginkoop, zie hier of raadpleeg zorgcontractering.com.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318