Maverick Advocaten succesvol bij aanpak inkoopmacht zorgverzekeraars

Diederik Schrijvershof diende met succes een handhavingsverzoek in bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) namens een branchevereniging van zorgaanbieders. Het verzoek volgde op het feit dat de verzekeraar deze zomer de NZa Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw schond. Het handhavingsverzoek leidde ertoe dat de betrokken verzekeraar tijdens een bijeenkomst met de branchevereniging in het bijzijn van de NZa besloot diverse toezegging te doen. Zo heeft de verzekeraar zijn contractaanbod direct ingetrokken en kenbaar gemaakt eerst eerder gemaakte processtappen alsnog te doorlopen om nadien te komen tot het aanbieden van een contractaanbod 2019. Het handhavingsverzoek bij de NZa wordt eerst ingetrokken nadat de verzekeraar zijn toezegging is nagekomen en hij het contracteerproces met inachtneming van de regeling wist te voltrekken. Meer informatie over deze zaak is te vinden op de website van de NZa, zie hier. Voor meer informatie over de rechten van zorgaanbieders en plichten voor zorgverzekeraars bij de zorginkoop, zie hier of raadpleeg zorgcontractering.com.

Maverick Advocaten was eerder ook betrokken bij het handhavingsverzoek dat de NZa ertoe bracht voor het eerst een boete op te leggen aan een zorgverzekeraar vanwege schending van de Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw. Zo stelde de NZa vast dat de Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) de Regeling zorginkoop schond. De NZa heeft DFZ hiervoor beboet. Lees hier, hier en hier meer over deze zaak.

Maverick Advocaten maakt zich al jaren sterk voor adequate (handhaving van) dwingende regels voor zorgverzekeraars bij de zorginkoop en aanpak van uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars. Voor meer informatie zie hier, hier, hier en hier.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318