Leah Peeters

Leah Peeters is advocaat op het gebied van Europees en Nederlands mededingingsrecht en sectorspecifieke regulering.

Leah staat met regelmaat bedrijven bij voor het verkrijgen van goedkeuring voor een fusie of overname bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Daarnaast adviseert Leah bedrijven over zaken met betrekking tot fusiecontrole, samenwerking en zorgcontractering. Leah heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in de zorgsector.

Voorbeelden van zaken waar Leah aan heeft gewerkt zijn:

  • Handhavingsverzoeken tegen zorgverzekeraars in verband met schendingen van de NZa-regels tijdens de zorginkoop.
  • Bezwaarprocedures tegen tariefbeschikkingen van de NZa.
  • Het geven van mededingingsrechtelijk advies aan bedrijven in verschillende sectoren, waaronder de zorgsector.
  • Verschillende goedkeuringsprocedures bij de ACM en de NZa.

Leah is in augustus 2021 beëdigd tot advocaat en sinds 2018 werkzaam bij Maverick Advocaten als juridisch medewerker en paralegal. In 2019 heeft zij de master Law & Economics aan de Universiteit Utrecht cum laude afgerond. Voor haar scriptie over de bescherming van zzp’ers onder het mededingingsrecht won zij de prijs voor de beste afstudeerscriptie op het gebied van mededingingsrecht. In 2020 heeft zij de master Health Economics, Policy & Law afgerond aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Contact

Leah Peeters

T +31 20 238 20 10
M +31 6 27 256 154