Maverick wint voor Mediq procedure tegen ACM over verboden overname

Mediq heeft bij de rechtbank Rotterdam een procedure tegen de Autoriteit Consument en Markt over een door de ACM verboden overname gewonnen. Diederik Schrijvershof en Leah Peeters traden namens Mediq in deze procedure op. Begin 2021 vroeg Mediq een vergunning aan bij de ACM voor een overname. Deze vergunning werd op 23 december 2021 door de ACM geweigerd waarmee deze overname werd verboden.

De ACM meende dat Mediq na de beoogde overname een te sterke positie zou verkrijgen op de markt voor ambulante elektronische infuuspompen in de thuissituatie. Mediq heeft hiertegen steekhoudende argumenten ingebracht, welke door ACM niet werden gehonoreerd. Mediq heeft nadat de overname door de ACM geblokkeerd werd, bij de rechtbank een procedure tegen de ACM aangespannen. Op 24 maart 2023 oordeelde de rechtbank Rotterdam dat de ACM de vergunning ten onrechte heeft geweigerd. De ACM heeft tegen de uitspraak van de rechtbank geen beroep ingesteld bij het CBb, waardoor het oordeel van de rechtbank Rotterdam in rechte vaststaat.

De rechtbank volgt het standpunt van Mediq dat de ACM de relevante productmarkt onjuist (te nauw) heeft afgebakend. De rechtbank overweegt onder andere dat de ACM onvoldoende onderzoek deed naar de vraag welke typen medicatie met welke infuuspomp kunnen worden toegediend. De ACM heeft niet aannemelijk gemaakt dat elastomeerpompen niet (deels) uitwisselbaar zijn met ambulante elektronische infuuspompen. De ACM heeft volgens de rechtbank ook niet aannemelijk gemaakt dat stationaire infuuspompen niet (deels) inwisselbaar zijn met ambulante elektronische infuuspompen. Aangezien daarmee de grondslag wegviel waarop de ACM haar mededingingsrechtelijke analyse van de gevolgen van de overname heeft gebaseerd, behoefde, aldus de rechtbank, op de overige beroepsgronden van Mediq niet te worden ingegaan.

De rechtbank vernietigt het ACM verbodsbesluit nu het onzorgvuldig en onvoldoende gemotiveerd is en stelt de ACM niet in de gelegenheid om de gebreken te herstellen. De uitspraak is hier te raadplegen. De uitspraak van de rechtbank kreeg ook aandacht in Global Competition Review.

Maverick Advocaten begeleidt regelmatig zorgaanbieders bij hun samenwerking, fusie of overname, zie bijvoorbeeld hier, hier, hier, hier, hier, hier en hier.

Volg Maverick Advocaten op LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Leah Peeters

T +31 20 238 20 10
M +31 6 27 256 154