Maverick Advocaten verkrijgt voor fusie Omring en Vrijwaard in tweede fase goedkeuring van ACM

Diederik Schrijvershof, Martijn van de Hel en Annabel Kingma hebben Stichting Omring en Stichting Vrijwaard begeleid bij het verkrijgen van NZa en ACM goedkeuring voor hun fusie.

Op 25 februari 2019 keurde de Nederlandse Zorgautoriteit de fusie goed. Op 16 september 2019 bepaalde de Autoriteit Consument en Markt (“ACM”) dat er een vergunning nodig was voor de fusie. Deze vergunning is op 7 november 2019 door partijen aangevraagd. Nadat op verzoek van partijen op 16 juni 2020 in Den Haag een hoorzitting plaats had, besloot ACM op 5 augustus 2020 een voorwaardelijke vergunning te verlenen.

Omring en Vrijwaard zijn beide actief op het gebied van ouderenzorg in de gemeente Den Helder. De financiële situatie van Vrijwaard was de aanleiding voor de beoogde fusie met Omring. Nu ACM groen licht heeft gegeven gaat een lang gekoesterde wens van partijen en diverse stakeholders in vervulling om door middel van de fusie de continuïteit van de zorgverlening in de regio te kunnen blijven garanderen.

De zorgactiviteiten van een beperkt aantal locaties van Vrijwaard waar verpleeghuiszorg en Wmo-gefinancierde dagactiviteiten geleverd worden, dienen te worden overgedragen naar een andere zorgaanbieder. Deze voorwaarden die zijn verbonden aan de vergunning voor de fusie hebben volgens ACM tot doel zeker te stellen dat er ook na de fusie voldoende keuzemogelijkheden voor ouderen blijven bestaan.

Voor meer informatie over de fusie, zie hier.

Maverick Advocaten begeleidt regelmatig met succes fusies van ouderenzorgaanbieders, voor enkele voorbeelden zie hier, hier en hier.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Annabel Kingma

T +31 20 238 20 07
M +31 6 15 366 257