Annabel Kingma

Annabel Kingma is werkzaam als advocaat op het gebied van (Europees) mededingingsrecht en sectorspecifieke regulering.

Annabel heeft ervaring met uiteenlopende facetten van het mededingingsrecht. Zo adviseert zij bedrijven over zaken met betrekking tot het kartelverbod, het verbod op misbruik van economische machtspositie, fusiecontrole, samenwerking en zorgcontractering (bijvoorbeeld het verkrijgen van reële tarieven door zorgaanbieders). Ook begeleidt Annabel bedrijven bij het verkrijgen van goedkeuring voor een fusie of overname bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Voorbeelden van zaken waar Annabel aan heeft gewerkt zijn:

Annabel is in februari 2021 beëdigd tot advocaat en sinds 2018 werkzaam bij Maverick Advocaten als juridisch medewerker (2019-2021) en paralegal (2018-2019). Annabel heeft haar master Law and Economics in juli 2019 cum laude afgerond aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar master was ze studentvertegenwoordiger op medezeggenschapsniveau en heeft ze deelgenomen aan een internationale moot court. Annabel heeft voor haar scriptie onderzoek gedaan naar alle vernietigde boetebesluiten van de ACM. Tijdens haar bachelor volgde ze een minor economie.

Contact

Annabel Kingma

T +31 20 238 20 07
M +31 6 15 366 257