Maverick Advocaten start namens FMN een kort geding tegen de gunning van de HRN-concessie aan de NS

Diederik Schrijvershof en Annabel Kingma staan Federatie van Mobiliteitsbedrijven in Nederland (FMN) en de leden Arriva, Transdev (Connexxion), Keolis, Qbuzz en EBS bij in een kort geding tegen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het kort geding ziet op de voorgenomen onderhandse gunning van de hoofdrailnetconcessie (HRN-concessie). Deze HRN-concessie beslaat ca. 95% van het spoor in Nederland. De Nederlandse Staat wil de HRN-concessie voor de periode na 2025 wederom voor negen jaar onderhands gunnen aan de NS.

FMN en haar leden menen dat de Nederlandse Staat hierbij in strijd handelt met onder andere de Europese spoorregelgeving. In 2020 stelden zij dit al aan de kaak. Daarbij waarschuwde de voorzieningenrechter de Nederlandse Staat geen voornemen uit te werken dat in strijd was met EU-recht. Twee jaar later blijkt de Nederlandse Staat de Commissie niet te hebben kunnen overtuigen van haar aanpak, zo volgt uit deze brief van de Europese Commissie. Eurocommissaris Vălean wees er op 18 juli 2022 op dat de Nederlandse Staat een ‘ernstig risico op overtreding van het Europees recht’ loopt door de HRN-concessie onderhands aan de NS te gunnen. Tevens wees de Eurocommissaris in haar brief op de lopende civiele procedure tegen het voornemen waarbij wordt aangetekend dat de Commissie de grondslag daarvan ondersteunt. Onder andere de NOS, Trouw, Volkskrant en het FD schreven over de kort geding procedure.

Maverick Advocaten staat FMN, ALLRAIL VZW, FlixBus B.V. en FlixTrain GmbH ook bij in een bodemprocedure tegen de Staat, zie ook hier. Eerder diende Maverick Advocaten namens FMN bij de Commissie met succes een klacht in. De Staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meldde in dat kader onlangs aan de Tweede Kamer te verwachten dat het onverkort doorzetten van de voorgenomen onderhandse gunning van de HRN-concessie een inbreukprocedure van de Europese Commissie tot gevolg zal hebben. Daarbij zou de landsadvocaat haar gemeld hebben dat er een reële kans is dat de Nederlandse Staat een juridische procedure daarover bij het Hof van Justitie niet zou winnen.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Annabel Kingma

T +31 20 238 20 07
M +31 6 15 366 257