Maverick Advocaten assisteert FMN bij klachtprocedure bij Europese Commissie over spoormarktordening

Diederik Schrijvershof en Annabel Kingma dienden namens Federatie van Mobiliteitsbedrijven in Nederland (“FMN”) met als leden Arriva, Transdev (Connexxion), Keolis, Qbuzz en EBS een klacht in bij de Europese Commissie. De klacht ziet op het voornemen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (“IenW”) om in 2023 onderhands het zogenaamde hoofdrailnet te gunnen aan de Nederlandse Spoorwegen voor de periode vanaf 2025.

De staatssecretaris van IenW stelt met deze onderhandse gunning te willen voorkomen dat moet worden voldaan aan de marktordening op het Nederlandse spoor die vanaf 2025 geldt volgens vigerende Europese spoorregelgeving. FMN meent dat deze aanpak in strijd is met onder andere de Europese spoorregelgeving.

De Europese Commissie zond naar aanleiding van de klacht een brief aan IenW. In de brief uit Eurocommissaris Adina Valean diverse bezwaren tegen het voornemen en roept IenW op het voornemen te heroverwegen. Tevens wijst de Commissie op de lopende civiele procedure tegen het voornemen waarbij wordt aangetekend dat de Commissie de grondslag daarvan ondersteunt. Diverse media besteedden aandacht aan dit onderwerp, zoals NRC en het Financieele Dagblad, zie hier en hier. Diederik Schrijvershof en Annabel Kingma staan FMN ook bij in een bodemprocedure tegen IenW over de voorgenomen onderhandse gunning. Daarbij staan zij tevens ALLRAIL VZW, FlixBus B.V. en FlixTrain GmbH bij die zich in de bodemzaak hebben gevoegd.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Annabel Kingma

T +31 20 238 20 07
M +31 6 15 366 257