Maverick Advocaten procedeert namens FMN, ALLRAIL en Flix tegen onderhandse gunning hoofdrailnet aan NS

Diederik Schrijvershof en Annabel Kingma staan Federatie van Mobiliteitsbedrijven in Nederland (FMN) bij in een bodemprocedure tegen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (“IenW”). ALLRAIL VZW, FlixBus B.V. en FlixTrain GmbH hebben zich in de zaak gevoegd.

De inzet van de bodemprocedure is het voornemen van IenW om de concessie voor het hoofdrailnet, circa 95% van het spoor in Nederland, wederom onderhands te gunnen aan de NS voor de periode vanaf 2025. Dit wenst IenW te doen door de HRN-concessie die eerst per 2025 ingaat, uiterlijk al in 2023 onderhands te gunnen aan de NS.

Zowel de omvang van de beoogde HRN-concessie als de door IenW ingezette route met bijkomende timing om deze HRN-concessie onderhands te gunnen aan de NS voor de periode vanaf 2025 staat ter discussie.

NRC berichtte op 5 oktober 2021 over deze zaak, zie hier.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Annabel Kingma

T +31 20 238 20 07
M +31 6 15 366 257