Maverick Advocaten procedeert tegen voorgenomen gunning hoofdrailnet aan NS

Diederik Schrijvershof en Annabel Kingma staan Federatie van Mobiliteitsbedrijven in Nederland (FMN) en de leden Arriva, Transdev (Connexxion), Keolis, Qbuzz en EBS bij in een kort geding tegen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Inzet van het kort geding is het voornemen van staatssecretaris van Veldhoven om reeds 4,5 jaar voor het aflopen van de huidige hoofdrailnetconcessie (HRN-concessie) in 2025 wederom onderhands het volledige HRN (ca. 95% van het spoor in Nederland) te gunnen aan NS voor de periode vanaf 2025.

De staatssecretaris stelt met deze aanpak te willen voorkomen dat zij moet voldoen aan de marktordening op het Nederlandse spoor vanaf 2025 die geldt volgens vigerende Europese spoorregelgeving. Om te komen tot deze aanpak past de staatssecretaris diverse kunstgrepen toe en handelt in strijd met onder andere de Europese spoorregelgeving. NRC en FD schreven over de kort geding procedure die op 7 september 2020 aanhangig is gemaakt, zie hier en hier.

In een interview met NS president-directeur Van Boxtel erkent hij dat concurrentie op het spoor in Nederland goed is voor de reizigers, maar van NS niet mag groeien: “Concurrenten hebben NS scherper gemaakt, maar ze moeten niet groter worden”. Dat de beoogde onderhandse gunning van het HRN aan de staatsdeelneming NS funest is voor de concurrentie die ook NS goed doet, is eerder toegelicht in NRC.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Annabel Kingma

T +31 20 238 20 07
M +31 6 15 366 257