Maverick Advocaten verkrijgt voor gehandicapten­zorgaanbieders van NZa en ACM goedkeuring voor hun fusie

Diederik Schrijvershof en Annabel Kingma hebben Stichting Baalderborg Groep en Stichting Frion succesvol begeleid bij het verkrijgen van goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument en Markt voor hun bestuurlijke fusie.

Baalderborg en Frion bieden allebei zorg aan voor mensen met een verstandelijke beperking in (voornamelijk) Overijssel. Baalderborg biedt haar zorg aan in het oosten van Overijssel en Frion meer in noordwest Overijssel. Baalderborg en Frion bieden allebei zowel intramurale gehandicaptenzorg als extramurale zorg aan voor mensen met een verstandelijke beperking. Onder extramurale zorg vallen bijvoorbeeld dagactiviteiten en begeleiding verstandelijk beperkten. Zowel Baalderborg als Frion bieden ook begeleiding en behandeling kind, jeugd en gezin onder de jeugdzorgfinanciering aan.

De NZa keurde de fusie op 25 april 2024 goed. Daarna is de fusie op 2 mei 2024 bij de ACM gemeld. De ACM heeft de transactie op 2 juli 2024 goedgekeurd. Meer informatie over de fusie is hier en hier te vinden.

Maverick Advocaten begeleidt dagelijks zorgaanbieders bij het vormgeven van hun samenwerking en/of het verkrijgen van NZa en ACM-goedkeuring voor een beoogde samenwerking, joint venture, fusie of overname. Eerder assisteerde Maverick Advocaten bijvoorbeeld bij transacties in de ziekenhuiszorg (zie hier, hier, hier, hier, hier en hier), geestelijke gezondheidszorg (zie hier, hier, hier, hier, hier, hier en hier), verslavingszorg, ouderenzorg (zie hier, hier, hier, hier, hier en hier), medische hulpmiddelen (zie hier, hier, hier en hier), orthopedie (zie hier en hier), jeugdzorg, apotheekzorg (zie hier), slaapzorg, mondzorg (zie hier en hier), kraamzorg. Voor meer informatie over zorgfusietoetsing zie www.zorgspecifiekefusietoets.nl.

Volg Maverick Advocaten op LinkedIn