Maverick Advocaten assisteert GGZ-instellingen bij goedkeuring overdracht crisisdienst

Martijn van de Hel heeft GGZ-instellingen GGZ Centraal en SymforaMeander Centrum voor Psychiatrie (SMCvP) en ziekenhuis Stichting Meander Medisch Centrum bijgestaan bij de verkrijging van goedkeuring voor de overdracht van de Crisisdienst RVZe Eemland naar SMCvP. SMCvP is een gemeenschappelijke onderneming van Stichting GGZ Centraal en Stichting Meander Medisch Centrum. RVZe Eemland is de crisisdienst van GGZ Centraal. De transactie is goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit en Autoriteit Consument en Markt.

Volg Maverick Advocaten op Twitter and LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853