Maverick Advocaten begeleidt ouderenzorgorganisaties bij goedkeuringstraject fusie

Diederik Schrijvershof en Leah Peeters begeleiden Stichting WVO Zorg (“WVO Zorg”) en Stichting Zorgstroom (“Zorgstroom”) bij het verkrijgen van goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit (“NZa”) voor hun voorgenomen fusie. Voor meer informatie zie www.zorgspecifiekefusietoets.nl.

WVO Zorg en Zorgstroom zijn ouderenzorgaanbieders die werkzaam zijn op Walcheren. Beide organisaties zijn onder andere actief op het gebied van wijkverpleging, dagbesteding, huishoudelijke hulp, eerstelijnsverblijf en verpleeghuiszorg. Op 7 november 2022 kondigden WVO Zorg en Zorgstroom aan voornemens te zijn te fuseren. De fusieplannen komen voort uit een gemeenschappelijke visie op ouderenzorg en het vertrouwen dat de zorgorganisaties samen sterker staan. Door de fusie kunnen WVO Zorg en Zorgstroom ook in de toekomst een breed, kwalitatief en innovatief ouderenzorgaanbod op Walcheren garanderen.

Maverick Advocaten begeleidt regelmatig met succes fusies van ouderenzorgaanbieders bij de NZa en ACM, zie hier, hier, hier, hier en hier.

Volg Maverick Advocaten op LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Leah Peeters

T +31 20 238 20 10
M +31 6 27 256 154