Maverick Advocaten wint ook bij Hof Den Haag voor ELD-zorgaanbieders van Zilveren Kruis

Diederik Schrijvershof, Leah Peeters en Annabel Kingma boekten in een hoger beroepsprocedure weer succes voor zorgaanbieders over het selectieve ELD-inkoopbeleid 2024 en 2025 van Zilveren Kruis (“ZK”). Eerstelijnsdiagnostiek (ELD) wordt geleverd door zelfstandige laboratoria en ziekenhuizen. ZK organiseerde in 2023 een selectieve inkoopprocedure voor de inkoop van ELD in verschillende regio’s in Nederland t.b.v. een meerjarig ELD-contract.

De hoger beroepsprocedure draaide om twee vragen:

  • Moet ZK de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) in de ELD-referentietarieven conform het IZA doorberekenen?
  • Moet ZK de ELD-referentietarieven indexeren voor de gestegen kosten van materieel en kapitaal?

Op 12 oktober 2023 oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag al dat Zilveren Kruis de OVA moest verwerken in de referentietarieven voor 2024 en 2025 (zie ook hier). De vordering van de ELD-aanbieders om de tarieven ook te indexeren voor de posten materieel en kapitaal werd afgewezen. Daarop gingen zowel ZK als de ELD-aanbieders in hoger beroep bij het hof Den Haag.

Op 11 juni 2024 wees het hof Den Haag arrest. Het hof stelt de ELD-aanbieders in het gelijk. ZK moet zowel de i) OVA als ii) een indexatie voor de kosten van materieel en kapitaal verwerken in de ELD-tarieven voor 2024 en 2025. Doet ZK dat niet tijdig dan verbeurt ZK een dwangsom die kan oplopen tot EUR 1 miljoen.

Maverick Advocaten staat zorgaanbieders dagelijks bij om te komen tot kostendekkende tarieven in de zorg of op te komen tegen ontoereikende (omzet)plafonds. Zo procedeerde Maverick succesvol voor Stichting De Bevlogen Huisartsen en 129 individuele Huisartsen tegen de Tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2023 bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (“CBb”, zie hier). Ook procedeert Maverick Advocaten voor aanbieders van (forensische) geestelijke gezondheidszorg tegen de NZa Tariefbeschikking geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg 2023 en 2024. Maverick Advocaten boekte eerder successen in (kort geding) procedures voor zorgaanbieders bij de inkoop van o.a. eerstelijnsdiagnostiek, huisartsgeneeskundige zorg, acute ggz (hier en hier), forensische zorg, jeugdzorg, SGLVG-zorg, Wlz zorg (ook in hoger beroep), Wmo-zorg (zie ook hier).

Ook komt Maverick Advocaten op tegen uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars (zie ook hier). Voorts begeleidt Maverick Advocaten zorgaanbieders bij een handhavingsverzoek bij de NZa over de zorg(inkoop)plicht van alle zorgverzekeraars. Voor meer informatie over de (handhaving van) de zorg(inkoop)plicht, zie deze blog en deze blog.

Voor meer informatie over de rechten van zorgaanbieders bij de zorgverkoop en de mogelijkheden voor hun brancheverenigingen om hen daarbij te ondersteunen, zie www.zorgcontractering.com

Volg Maverick Advocaten op LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Leah Peeters

T +31 20 238 20 10
M +31 6 27 256 154

Annabel Kingma

T +31 20 238 20 07
M +31 6 15 366 257