Maverick Advocaten wint CBb-procedure NZa tariefbeschikking huisartsenzorg

Diederik Schrijvershof en Annabel Kingma hebben stichting De Bevlogen Huisartsen en 129 individuele huisartsen succesvol bijgestaan in een beroepsprocedure bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven ten aanzien van de Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2023 (“Tariefbeschikking”). Maverick Advocaten werkt hierbij samen met Piet Sippens van Groene Wegen.

Stichting De Bevlogen Huisartsen en de individuele huisartsen tekenden eerder op 29 juli 2022 bezwaar aan tegen de Tariefbeschikking, maar de Nederlandse Zorgautoriteit verklaarde het bezwaar op 29 maart 2023 ongegrond.

Het CBb oordeelt dat het beroep van DBH slaagt. Volgens het CBb heeft de NZa de tarieven voor huisartsen voor 2023 onterecht gebaseerd op een kostenonderzoek dat de NZa deed over het jaar 2015. De NZa had bij de vaststelling van de tarieven voor 2023 en 2024 moeten onderzoeken of de tarieven nog kostendekkend zijn. Dat komt door de ontwikkelingen in de sector en de signalen die de huisartsen hebben afgegeven over hogere kosten. Deze ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld demografische ontwikkelingen (vergrijzing, multi-morbiditeit), zorg voor ggz-patiënten, verschuiving van tweede- en derdelijnszorg naar de eerstelijnszorg, toegenomen administratieve lasten en toename van personeels- en huisvestingskosten.

De NZa moet een nieuw kostenonderzoek doen of de tarieven voor 2023 en 2024 op een andere manier herijken. Dat geldt in elk geval voor de kostenposten huisvesting en personeel. Het CBb geeft aan daarbij zelfs aan dat de NZa de huisartsen financieel moeten compenseren voor de geleden schade.

Maverick Advocaten staat zorgaanbieders dagelijks bij om te komen tot kostendekkende tarieven in de zorg of om op te komen tegen ontoereikende (omzet)plafonds. Zo procedeert Maverick Advocaten voor aanbieders van (forensische) geestelijke gezondheidszorg tegen de NZa Tariefbeschikking geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg 2023 en 2024. Eerder boekte Maverick Advocaten successen in (kort geding) procedures voor zorgaanbieders bij de inkoop van onder andere huisartsgeneeskundige zorg, eerstelijnsdiagnostiek, acute ggz (hier en hier), forensische zorg, jeugdzorg, SGLVG-zorg, Wlz zorg ook in hoger beroep en hier en hier en Wmo-zorg (zie ook hier). Ook komt Maverick Advocaten op tegen uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars, zie ook hier.

Voor meer informatie over de (handhaving van) de zorg(inkoop)plicht zie deze blog, deze blog en dit interview in Zorgvisie. Voor meer informatie over de rechten van zorgaanbieders bij de zorgverkoop en de mogelijkheden voor hun brancheverenigingen om hen daarbij te ondersteunen zie www.zorgcontractering.com

Volg Maverick Advocaten op LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Annabel Kingma

T +31 20 238 20 07
M +31 6 15 366 257