Maverick Advocaten succesvol bij oplossing gedwongen patiëntenstop GGNet en handhaving zorgplicht Zilveren Kruis

Diederik Schrijvershof en Jeanne Plettenburg assisteerden Stichting GGNet (“GGNet”) om met succes bijcontractering door Zilveren Kruis (“ZK”) bij GGNet te bewerkstellingen. GGNet zag zich op 21 oktober 2019 gedwongen een patiëntenstop in te stellen voor bepaalde verzekerden van ZK. Dit nu het door ZK aan GGNet opgelegde omzetplafond was bereikt en ZK desgevraagd ook na zeer geruime tijd niet besloten had tijdig extra zorg in te kopen bij GGNet. De gedwongen gedeeltelijke patiëntenstop leidde tot berichten in diverse media alsook Kamervragen. De Nederlandse Zorgautoriteit (“NZa”) die toezicht houdt op de naleving van de zorgplicht die exclusief op zorgverzekeraars rust, raakte ook betrokken, zie hier en hier.

Het team van Maverick Advocaten adviseerde GGNet onder andere over het contact met ZK en de NZa. Dit met als doel ZK door middel van bijcontracteren conform de wettelijke zorgplicht voldoende zorg in te laten kopen bij GGNet. GGNet en ZK bereikten hierover in november 2019 een akkoord. ZK stelt in 2019 geld beschikbaar aan GGNet voor het alsnog in zorg nemen van zo’n 70 nieuwe patiënten. Daarnaast bemiddelt ZK dit jaar een deel van haar verzekerden die zorg nodig hebben naar andere zorgaanbieders in de regio.

Net als de NZa in mei 2019 concludeerde, signaleerde GGZ Nederland dat tijdig bijcontracteren door zorgverzekeraars bij het dreigen te bereiken van (omzet)plafonds een knelpunt is dat meer aandacht verdient bij de zorginkoop door verzekeraars. Meer informatie over wat (u met) de NZa kan of moet doen bij wachtlijsten, (dreigende) patiëntenstops en zorgplicht, lees deze blog en blog. Voor meer informatie over de rechten van zorgaanbieders en plichten van zorgverzekeraars bij de zorginkoop, raadpleeg www.zorgcontractering.com

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318