Maverick Advocaten staat forensische zorgaanbieder bij in procedure tegen NZa-tariefbeschikking

Diederik Schrijvershof en Leah Peeters staan een grote aanbieder van forensische geestelijke gezondheidszorg bij in een bezwaarprocedure bij de Nederlandse Zorgautoriteit (“NZa”) tegen de tariefbeschikking geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg.

Maverick Advocaten staat zorgaanbieders dagelijks bij om te komen tot kostendekkende tarieven in de zorg of op te komen tegen ontoereikende (omzet)plafonds. Maverick Advocaten boekte onder andere successen in (kort geding) procedures voor zorgaanbieders bij de inkoop van onder andere huisartsgeneeskundige zorg, acute ggz (hier en hier), forensische zorg, jeugdzorg, SGLVG-zorg, Wlz zorg (ook in hoger beroep), Wmo-zorg (zie ook hier). Ook komt Maverick Advocaten op tegen uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars (zie ook hier).

Voor meer informatie over de (handhaving van) de zorg(inkoop)plicht zie deze blog. Meer informatie over de rechten van zorgaanbieders bij de zorgverkoop en de mogelijkheden voor hun brancheverenigingen om hen daarbij te ondersteunen zie: www.zorgcontractering.com.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Leah Peeters

T +31 20 238 20 10
M +31 6 27 256 154