Maverick Advocaten opnieuw succesvol met handhavingsverzoek bij NZa: ZK gewaarschuwd

Diederik Schrijvershof en Annabel Kingma dienden namens diverse huisartsen een handhavingsverzoek in bij de Nederlandse Zorgautoriteit (“NZa”). Het handhavingsverzoek zag op een schending in 2021 door Zilveren Kruis van de NZa Regeling transparantie zorginkoop Zvw (“Regeling zorginkoop”). De NZa concludeerde dat Zilveren Kruis inderdaad in strijd met de Regeling niet tijdig en adequaat op vragen en opmerkingen van huisartsen reageerde over een contract dat Zilveren Kruis hanteert bij het zorginkoopproces huisartsenzorg voor de jaren 2022 en 2023. Daarvoor ontving Zilveren Kruis van de NZa een formele waarschuwing. Deze waarschuwing houdt in dat als Zilveren Kruis binnen twee jaar bij zorginkoop de transparantievoorschriften van artikel 5 van Regeling opnieuw overtreedt, de NZa daartegen in beginsel zal optreden met formele maatregelen, zoals een aanwijzing of bestuurlijke boete. Het besluit op het handhavingsverzoek is hier te vinden.

NZa Regeling zorginkoop

De NZa legde eerder aan DFZ onderdeel van Zilveren Kruis een boete op voor een schending van de Regeling zorginkoop. Lees hier, hier en hier meer daarover. De NZa deelde ook diverse formele waarschuwingen uit voor overtredingen van de Regeling zorginkoop door verzekeraars. Zo waarschuwde de NZa Zorg en Zekerheid, CZ, VGZ (inmiddels zelfs drie keer) en DSW vanwege schendingen van de Regeling zorginkoop. De NZa heeft in 2019 (zoals hier en hier) kenbaar gemaakt harder op te treden tegen (herhaalde) overtredingen van de Regeling zorginkoop. VGZ sloeg twee formele NZa waarschuwingen in de wind en schond ten nadele van zorgaanbieders in 2019 wederom de Regeling zorginkoop. De NZa legde aan VGZ in 2020 een boete op en deelde eind 2021 een tweede boete uit VGZ voor schendingen van de Regeling zorginkoop.

Maverick Advocaten maakt zich al jaren sterk voor adequate (handhaving van) dwingende regels voor zorgverzekeraars bij de zorginkoop en aanpak van uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars. Voor meer informatie zie hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier en hier. Voor meer informatie over de rechten van zorgaanbieders en plichten voor zorgverzekeraars raadpleeg zorgcontractering.com.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Annabel Kingma

T +31 20 238 20 07
M +31 6 15 366 257