Leah Peeters wint scriptieprijs

Leah Peeters, paralegal bij Maverick Advocaten, heeft op 3 oktober jl. de prijs voor beste afstudeerscriptie van Nederland op het terrein van het Europese en/of nationale mededingingsrecht in ontvangst mogen nemen op het Jaarcongres Ontwikkelingen Mededingingsrecht. De Stichting Ontwikkelingen Mededingingsrecht kent ieder jaar prijzen toe aan scripties van uitstekende academische kwaliteit, waarbij originaliteit van het onderwerp en onderzoeksmethode, de bijdrage aan de rechtsontwikkeling en rechtspraktijk van belang zijn.

Leah schreef haar scriptie over de bescherming van zzp’ers onder het mededingingsrecht. In haar scriptie heeft Leah de focus gelegd op zzp’ers die actief zijn op digitale platforms. De onderzoeksvraag die centraal stond, was waarom het Nederlandse kartelverbod een probleem vormt voor de bescherming van zzp'ers tegen uitbuiting in een opkomende platformeconomie en welke oplossing artikel 101 VWEU zou kunnen bieden om dit probleem adequaat op te lossen.

Leah is tot de volgende conclusie gekomen: terwijl het mededingingsrecht gericht is op de bescherming van de consumentenwelvaart en van toepassing is op ondernemingen, is het arbeidsrecht gericht op de bescherming van werknemers en is het dus van toepassing op werknemers. De doelstellingen van het mededingingsrecht en het arbeidsrecht botsen op het gebied van collectieve arbeidsovereenkomsten: terwijl het arbeidsrecht werknemers toestaat collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten, verbiedt het mededingingsrecht zzp’ers hetzelfde te doen. Deze botsing leidt ertoe dat zzp’ers geen collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen sluiten om een minimumloon vast te stellen en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Als gevolg hiervan lopen zzp'ers risico op armoede.

Het onderzoek van Leah heeft vastgesteld welke mogelijke oplossingen het mededingingsrecht momenteel biedt om zzp’ers in staat te stellen collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten. Gebleken is dat bestaande jurisprudentie, de uitzondering van artikel 101 lid 3 VWEU, de Wouters-doctrine en de uitzondering van artikel 7 van de Nederlandse Mededingingswet niet in staat zijn platformwerkers een oplossing te bieden om collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten. Een nieuwe interpretatie van het huidige rechtssysteem omtrent de bescherming van platform-werkers is dan ook noodzakelijk.

Wij zijn trots op Leah’s hoogstaande prestatie!

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318