Maverick Advocaten staat grote ggz-aanbieder bij inzake kostendekkende vergoeding acute ggz 2020 en 2021

Diederik Schrijvershof staat een grote ggz-aanbieder bij in het kader van het verkrijgen van een kostendekkende bekostiging van de acute ggz. Maverick Advocaten staat de ggz-aanbieder bij ten aanzien van zowel de nacalculatie die ziet op 2020 (definitief budget) als de voorcalculatie die ziet op 2021 (voorlopig budget). Tegen de beslissing van de NZa over 2021 ging de aanbieder in bezwaar. In beide gevallen is de inzet om te komen tot een budget dat recht doet aan de daadwerkelijke kosten die de GMAP met zich brengt voor de ggz-aanbieder.

Sinds 2020 wordt acute ggz in representatie ingekocht in 28 verschillende acute GGZ-regio’s. De vergoeding van acute ggz vindt plaats op basis van beschikbaarheid. Om die reden moeten zorgaanbieders met verzekeraars afspraken maken over wat passende acute ggz is conform de Generieke Module Acute Psychiatrie (GMAP) in de acute ggz-regio waarvoor zij verantwoordelijk zijn. De NZa geeft vervolgens beschikkingen af op basis waarvan aanbieders acute ggz bij de zorgverzekeraar kunnen declareren. In 2020 stond Maverick Advocaten zeven ggz-aanbieders succesvol bij om voor 2020 te komen tot een voor hen kostendekkende beschikking van de NZa. Datzelfde deed een team van Maverick Advocaten in 2021. Diederik Schrijvershof en Ramesh Kaushik hebben toen ggz-aanbieder Arkin met succes bijgestaan in een procedure bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (“CBb”). Volgens het CBb had de NZa het budget voor acute ggz in 2020 te laag vastgesteld.

Maverick Advocaten staat zorgaanbieders dagelijks bij om te komen tot kostendekkende tarieven in de zorg of op te komen tegen ontoereikende (omzet)plafonds. Eerder boekte Maverick ook successen in (kort geding) procedures voor zorgaanbieders bij de inkoop van onder andere huisartsgeneeskundige zorg, acute ggz (hier en hier), forensische zorg, jeugdzorg, SGLVG-zorg, Wlz zorg (ook in hoger beroep), Wmo-zorg (zie ook hier) en tegen uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars.

Voor meer informatie over de (handhaving van) de zorg(inkoop)plicht zie deze blog. Meer informatie over de rechten van zorgaanbieders bij de zorgverkoop en de mogelijkheden voor hun brancheverenigingen om hen daarbij te ondersteunen zie: www.zorgcontractering.com.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318