Maverick Advocaten staat Parnassia Groep bij in procedure over redelijkheid tarieven jeugdhulp

De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland heeft zeven gemeentes in de regio Alkmaar opgedragen om nader onderzoek te doen naar de tarieven die zij hadden vastgesteld voor de inkoop van jeugdhulp.

Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 zijn gemeentes verantwoordelijk voor de inkoop van jeugdhulp. In dat kader startten zeven gemeentes in de regio Alkmaar inkoopprocedures voor de inkoop van ambulante en klinische jeugdhulp. Zij hanteerden vooraf vastgestelde tarieven voor de bekostiging van de jeugdhulp. Parnassia Groep en vijf andere zorgaanbieders maakten bezwaar tegen de tarieven aangezien deze niet kostendekkend waren en ver beneden de elders gehanteerde tarieven lagen.

De voorzieningenrechter is het eens met de zorgaanbieders en vindt het aannemelijk dat de gehanteerde tarieven onredelijk laag zijn. De rechter concludeert dan ook dat de redelijkheid van de tarieven nader onderzocht moet worden door de gemeentes. De rechter spoort de gemeentes en zorgaanbieders aan om gezamenlijk hun verantwoordelijkheid te nemen om tot een verantwoorde financiering van jeugdhulp te komen. De gemeentes moeten daarbij een aantal onderdelen van de tarieven nader toelichten en de zorgaanbieders krijgen de gelegenheid om input te geven op de tarieven.

Maverick Advocaten staat Parnassia Groep bij in dit traject. Een uitgebreidere beschrijving van de situatie en reacties van een aantal betrokkenen zijn te vinden op nrc.nl en op zorgvisie.nl.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853