Maverick Advocaten procedeert tegen boete van ILT n.a.v. vermeende inbreuk op passagiersrechten in de luchtvaart

Cyriel Ruers en Paul Breithaupt staan een luchtvaartmaatschappij bij in het beroep tegen een boete opgelegd door de Inspectie Leefomgevingen Transport (ILT). De boete van € 40.000 is opgelegd wegens een vermeende overtreding van de Europese verordening inzake bijstand en compensatie voor luchtvaartpassagiers (Verordening 261/2004). De aanleiding voor de boete is het faillissement van reisbureau D-reizen en de vermeende verplichting voor luchtvaartmaatschappijen om de ticketprijs (opnieuw) uit te betalen aan gedupeerde passagiers.

De procedure bij de bestuursrechter betreft een fundamenteel geschil over de uitleg van de refund-verplichting uit Verordening 261/2004. De uitspraak van de bestuursrechter kan grote gevolgen hebben voor de relatie tussen airlines en reisbureaus (agenten) in de luchtvaartsector. Bij het faillissement van D-reizen bleek namelijk dat grote aantallen tickets allang waren terugbetaald door de airlines aan D-reizen, maar laatstgenoemde deze ticketprijs vaak niet heeft doorbetaald aan de passagiers.

Passagiers die na het faillissement met lege handen stonden, hebben geprobeerd de ticketprijs opnieuw terug te vragen van de airlines. Een aantal airlines heeft dat verzoek afgewezen omdat zij reeds aantoonbaar hebben terugbetaald aan D-reizen. De ILT – onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – is van mening dat er op de airlines een resultaatsverplichting rust om te borgen dat de ticketprijs aan de passagiers wordt terugbetaald. Het gevolg is dat airlines volgens de ILT in het geval van D-reizen dus nogmaals zouden moeten refunden. Als deze uitleg van Verordening 261/2004 zou worden gevolgd, heeft dit grote gevolgen voor de mondiale afspraken over geldstromen tussen airlines en reisbureaus – o.a. op grond van IATA Resolutie 824r – alsmede voor de werking van het IATA Billing and Settlement Plan (BSP).

De boetes voor overtreding van Verordening 261/2004 passen in een trend van toenemende handhavingsacties van de ILT tegen airlines die vliegen op Nederlandse luchthavens. Zo heeft de ILT recent ook boetes opgelegd voor overtredingen van de regels rondom het gebruik van slots op o.a. Schiphol Airport. Dit is de eerste keer dat de ILT sinds publicatie van haar Slot Enforcement Code boetes oplegt vanwege vermeende NO-OPs en NO-RECs. De juridische basis van de Slot Enforcement Code is echter discutabel. De beroepsprocedures tegen deze eerste zgn. slot abuse boetes zullen hier meer duidelijkheid over moeten bieden.

Volg Maverick Advocaten op LinkedIn

Contact

Cyriel Ruers

T +31 20 238 20 15
M +31 6 10 257 754

Paul Breithaupt

T +31 20 238 20 05
M +31 6 39 177 993