Maverick begeleidt fusie gehandicapten­zorgaanbieders bij NZa en ACM

Diederik Schrijvershof en Annabel Kingma assisteren twee zorgaanbieders die actief zijn onder andere op het gebied van gehandicaptenzorg bij het verkrijgen van goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument en Markt voor hun fusie.

Maverick Advocaten begeleidt dagelijks zorgaanbieders bij het vormgeven van hun samenwerking en/of het verkrijgen van NZa en ACM-goedkeuring voor een beoogde samenwerking, joint venture, fusie of overname. Eerder assisteerde Maverick Advocaten bijvoorbeeld bij transacties in de ziekenhuiszorg (zie hier, hier, hier, hier, hier en hier), geestelijke gezondheidszorg (zie hier, hier, hier, hier, hier, hier en hier), verslavingszorg, ouderenzorg (zie hier, hier, hier, hier, hier en hier), medische hulpmiddelen (zie hier, hier, hier en hier), orthopedie (zie hier en hier), jeugdzorg, apotheekzorg (zie hier), slaapzorg, mondzorg (zie hier en hier), kraamzorg. Voor meer informatie over zorgfusietoetsing zie www.zorgspecifiekefusietoets.nl.

Volg Maverick Advocaten op LinkedIn