Maverick Advocaten vertegenwoordigt T-Mobile in procedure MTA-regulering

Maverick Advocaten assisteert T-Mobile Netherlands B.V. (“T-Mobile”) in haar beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (“CBb”) tegen de vaststelling van haar MTA-tarieven. MTA-tarieven zijn tarieven die mobiele aanbieders in rekening brengen voor het afwikkelen van verkeer op hun mobiele netwerken. In haar besluit van 5 augustus jl. heeft de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) deze tarieven vastgesteld voor de periode 2013-2016. In deze tarieven is geen vergoeding voor gemeenschappelijke kosten verwerkt. T-Mobile is het niet eens met deze tarieven en heeft daarom beroep ingesteld bij het CBb. Hangende de beroepsprocedure heeft de Voorzieningenrechter de tarieven geschorst en bepaald dat de mobiele aanbieders tarieven in rekening mogen brengen waarin een vergoeding voor gemeenschappelijke kosten is verdisconteerd.

Het team van Maverick Advocaten begeleidde T-Mobile ook al in haar succesvol verzoek tot schorsing van het besluit, en staat T-Mobile nu in de beroepsprocedure bij.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318