Maverick Advocaten vertegenwoordigt T-Mobile in procedure MTA-regulering

Maverick Advocaten assisteert T-Mobile Netherlands B.V. (“T-Mobile”) in haar beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (“CBb”) tegen de vaststelling van haar MTA-tarieven. MTA-tarieven zijn tarieven die mobiele aanbieders in rekening brengen voor het afwikkelen van verkeer op hun mobiele netwerken. In haar besluit van 5 augustus jl. heeft de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) deze tarieven vastgesteld voor de periode 2013-2016. In deze tarieven is geen vergoeding voor gemeenschappelijke kosten verwerkt. T-Mobile is het niet eens met deze tarieven en heeft daarom beroep ingesteld bij het CBb. Hangende de beroepsprocedure heeft de Voorzieningenrechter de tarieven geschorst en bepaald dat de mobiele aanbieders tarieven in rekening mogen brengen waarin een vergoeding voor gemeenschappelijke kosten is verdisconteerd.

Bas Braeken, die T-Mobile ook al begeleidde in haar succesvol verzoek tot schorsing van het besluit, staat T-Mobile in de beroepsprocedure bij.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Bas Braeken

T +31 20 238 20 01
M +31 6 11 592 679