Maverick Advocaten assisteert zorgaanbieder bij handhaving zorgplicht door NZa

Diederik Schrijvershof assisteert een zorgaanbieder die kampt met een te laag door de zorgverzekeraar opgelegd omzetplafond. In dat kader heeft de zorgaanbieder met assistentie van Maverick Advocaten de NZa gevraagd handhavend op te treden. De NZa ziet erop toe dat verzekerden niet te lang moeten wachten voordat zij in zorg kunnen geraken. Dat is in dit geval voorzienbaar aan de orde en de zorgaanbieder wil de wachtlijst graag reduceren.

De NZa publiceerde handvatten bij de uitvoering van de zorgplicht die zorgverzekeraars kunnen gebruiken om op de juiste manier invulling te geven aan de zorgplicht (artikel 11 Zorgverzekeringswet). Maverick Advocaten ondersteunt de zorgaanbieder om te komen tot afspraken met de zorgverzekeraar die maken dat zij niet genoodzaakt is voortijdig een patiëntenstop te moeten afkondigen. Voor meer informatie over hoe om te gaan met ontoereikende zorg(omzet)plafonds, wachtlijsten en patiëntenstops en de rol van de NZa daarbij, zie hier.

Maverick Advocaten assisteert regelmatig zorgaanbieders bij de zorgcontractering, zie ook hier. Maverick Advocaten maakt zich bovendien al jaren sterk voor betere tarieven in de zorg. Eerder boekte Maverick ook successen in (kort geding) procedures voor zorgaanbieders bij de inkoop van onder andere acute ggz (hier en hier), forensische zorg, jeugdzorg, SGLVG-zorg, Wlz zorg (ook in hoger beroep), Wmo-zorg (zie ook hier) en tegen uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars.

Voor meer informatie over de (handhaving van) de zorg(inkoop)plicht zie deze blog. Meer informatie over de rechten van zorgaanbieders bij de zorgverkoop en de mogelijkheden voor hun brancheverenigingen om hen daarbij te ondersteunen zie: www.zorgcontractering.com

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318